Stan wyjątkowy. W 183 miejscowościach zakaz przebywania osób nieupoważnionych

Artykuł
W czwartek prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o wydaniu rozporządzenia o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w przygranicznym pasie
Fot. PAP/Artur Reszko

Na terenach objętych stanem wyjątkowym – w 183 miejscowościach przy granicy z Białorusią – w woj. podlaskim i lubelskim – zaczął obowiązywać zakaz przebywania osób nieupoważnionych.

Zakaz wynika z rozporządzenia Rady Ministrów opublikowanego po godz. 22 w czwartek. Precyzuje ono, że osoby objęte ograniczeniami muszą opuścić miejscowości wymienione w rozporządzeniu Prezydenta RP do godz. 24.00 w dniu ogłoszenia i mają zakaz przebywania tu przez całą dobę.

Rządowe rozporządzenie przewiduje kilkanaście wyjątków od zakazu – na terenach objętych stanem wyjątkowym mogą przebywać osoby zapewniające obsługę urzędów administracji publicznej i ich jednostek organizacyjnych; przebywające tu w celu załatwienia spraw administracyjnych; pracujące zarobkowo w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą na tym obszarze; wykonujące na stałe działalność gospodarczą; świadczące usługi pocztowe, kurierskie, dostawcze i zaopatrzeniowe; posiadające tu nieruchomości.

Zakaz nie dotyczy też rolników pracujących w gospodarstwach; uczniów, studentów i ich opiekunów w czasie pobierania nauki; opiekunów dzieci do lat 3; osób uczestniczących w praktykach kultu religijnego, chrzcinach, ślubach, weselach i pogrzebach. Mogą przebywać tu też krewni mieszkańca, którzy przybyli do tej osoby „w celu opieki nad nią albo pomocy w załatwianiu jej bieżących spraw życia codziennego".

Zakaz nie dotyczy służb ratowniczych, medycznych i innych interwencyjnych oraz osób w drodze do placówek ochrony zdrowia, a także osób jadących bezpośrednio na przejście graniczne lub z niego do centrum kraju. Po terenie objętych stanem wyjątkowym „mogą poruszać się funkcjonariusze i pracownicy służb państwowych oraz żołnierze i pracownicy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wykonujących zadania służbowe".

Jak napisano w rozporządzeniu, w wyjątkowych sytuacjach możliwe jest przebywanie na terenie objętym stanem wyjątkowym, jeśli „zachodzą szczególne, uzasadnione okoliczności wskazujące na niezbędność bezpośredniego kontaktu z osobą (mieszkającą na terenie, na którym obowiązuje stan wyjątkowy), po uzyskaniu zgody właściwego miejscowo komendanta placówki Straży Granicznej.

Jeszcze w czwartek wieczorem na słupach z tablicami z nazwami przygranicznych miejscowości zaczęto montaż tablic informujących o wprowadzeniu tam stanu wyjątkowego.

W czwartek prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o wydaniu rozporządzenia o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w przygranicznym pasie obejmującym 183 miejscowości (115 w woj. podlaskim i 68 w woj. lubelskim) bezpośrednio przylegające do granicy. Rozporządzenie prezydenta w tej sprawie zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw. O wprowadzenie stanu wyjątkowego na okres 30 dni w przygranicznym pasie z Białorusią wystąpiła Rada Ministrów na wniosek MSWiA.

Źródło: PAP

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy