Stan wyjątkowy. Kamiński: Osoby niezwiązane z obszarem przygranicznym muszą go opuścić

Artykuł
Osoby niezwiązane na stałe z miejscowościami przy granicy z Białorusią, w których wprowadzono stan wyjątkowy, będą musiały opuścić ten teren do północy
Fot. Twitter/@MSWiA_GOV_PL

Osoby niezwiązane na stałe życiowo i zawodowo z miejscowościami przy granicy z Białorusią, w których wprowadzono stan wyjątkowy, będą musiały opuścić ten teren do północy - podkreślił minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.

Prezydent Andrzej Duda podpisał dziś rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w przygranicznym pasie z Białorusią, czyli w części województw podlaskiego i lubelskiego. Przed godz. 16 zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Tym samym w 183 miejscowościach (115 w woj. podlaskim i 68 w woj. lubelskim) przylegających do granicy z Białorusią obowiązuje stan wyjątkowy.

Szef MSWiA na konferencji po ogłoszeniu decyzji prezydenta podkreślił, że po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw rozporządzenia głowy państwa rozpocznie się procedura związana z wydaniem rozporządzenia wykonawczego Rady Ministrów, która doprecyzuje, jakie rygory i nakazy będą wprowadzane w wyniku decyzji prezydenta.

Kamiński wskazał, że przepisy wykonawcze wejdą w życie w ciągu paru godzin. 

- To powoduje, że dziś do godz. 24 wszystkie osoby, które nie są związane życiowo, zawodowo z tym terenem (objętym stanem wyjątkowym) na stałe, będą musiały tę strefę opuścić - oświadczył minister.

Wśród ograniczeń, które przewidziano w rozporządzeniu prezydenta, znalazło się ograniczenie dostępu do informacji publicznej dotyczącej czynności prowadzonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym w związku z ochroną granicy państwowej i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji. Na tym obszarze wprowadzono też obowiązek posiadania przez dorosłych dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości w miejscach publicznych, a w przypadku uczących się osób poniżej 18 lat - posiadania legitymacji szkolnej.

W miejscowościach objętych stanem wyjątkowym zawieszono prawo do organizowania i przeprowadzania zgromadzeń, imprez masowych oraz prowadzonych w ramach działalności kulturalnej imprez artystycznych i rozrywkowych, niebędących imprezami masowymi. Wprowadzono też zakaz przebywania w ustalonym czasie w oznaczonych miejscach, obiektach i obszarach; zakaz utrwalania za pomocą środków technicznych wyglądu lub innych cech określonych miejsc, obiektów lub obszarów, a także ograniczenie prawa posiadania - poprzez zakaz noszenia - broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni.

Kancelaria Prezydenta wyjaśniła, że zakres wprowadzenia i stosowania ograniczeń zostanie określony w rozporządzeniu Rady Ministrów, a w ograniczenia prawa posiadania broni - w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych.

Źródło: PAP

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy