"Solidarność i pomoc w okresie pandemii". Konkurs PFN

Artykuł
PFN w walce z COVID-19 - konkurs
facebook/ Polska fundacja Narodowa

Polska Fundacja Narodowa została Partnerem i fundatorem nagród w trzech konkursach.

1. „O tempora, o mores!" - Zapiski rodzinnego archiwisty z czasów pandemii A.D. 2020 wywołanej koronawirusem” – konkurs realizowany we współpracy z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych.

Celem konkursu jest dokumentowanie wydarzeń, doświadczeń, przeżyć, emocji, życia codziennego w wymiarze indywidualnym i rodzinnym.Powstałe w jego ramach relacje posłużą utrwaleniu, zachowaniu i upowszechnieniu świadectw okresu tegorocznej pandemii.

Konkurs organizowany jest w ramach akcji „Archiwum Pandemii A.D. 2020.

Społeczna kolekcja dokumentów pandemii wywołanej koronawirusem (SARS-CoV-2)”. Jej celem jest stworzenie w archiwach państwowych wyjątkowej kolekcji dokumentacji z „czasów zarazy” przy współudziale całego społeczeństwa. Powstały w ten sposób zbiór źródeł dotyczących wyjątkowego w dziejach najnowszych Polski doświadczenia, ukaże jego skutki zarówno w wymiarze prywatnym, jak i instytucjonalnym, a w przyszłości posłuży kolejnym pokoleniom jako cenne źródło historyczne. W konkursie mogą brać udział zarówno dorośli, jak i dzieci oraz młodzież do lat 18 (tylko za zgodą rodzica/opiekuna prawnego).

Najlepsze prace zostaną nagrodzone w dwóch kategoriach:

- dla dzieci i młodzieży do lat 18: (I nagroda – 5000 zł; II nagroda – 4000 zł; III nagroda – 3000 zł; wyróżnienia – max 2 x po 1000 zł)

- dla dorosłych: (I nagroda – 5000 zł; II nagroda – 4000 zł; III nagroda – 3000 zł; wyróżnienia – max 2 x po 1000 zł)

Partnerem konkursu i fundatorem nagród jest Polska Fundacja Narodowa.

2. „Historie z rodzinnych archiwów” realizowany w ramach projektu „Archiwa Rodzinne Niepodległej”.

Celem konkursu „Historie z rodzinnych archiwów” jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na unikalną wartość rodzinnych pamiątek. Uwrażliwienie na kultywowanie pamięci i szacunek dla przeszłości, w tym kulturowe dziedzictwo dokumentacyjne w wymiarze rodziny, kształtowanie postaw patriotycznych, edukowanie nt. historii oraz zwiększenie poczucia tożsamości narodowej społeczeństwa, a także rozbudzenie zainteresowania kulturą i historią „małych ojczyzn” - regionu i lokalnych społeczności. Powstałe w jego ramach prace posłużą utrwaleniu, zachowaniu i upowszechnieniu świadectw „małej historii” osadzonej w wielkich wydarzeniach dziejowych. Konkurs ma być przyczynkiem do otoczenia tych bezcennych przedmiotów właściwą opieką oraz pogłębiania wiedzy o własnych korzeniach i losach swoich przodków.

Aby wziąć udział w konkursie, należy opisać i udokumentować historię swojej rodziny. Może ona powstać w oparciu o m.in. relacje członów rodziny, dokumenty, zdjęcia i pamiątki przechowywane w domowym archiwum, historię regionu i umiejscowienie w jej kontekście historycznym dziejów rodu, a także o literaturę oraz kwerendę archiwalną.

Autorzy mogą uzupełniać swoje rodzinne historie także o zdjęcia, rysunki, mapy lub ilustracje, drzewo genealogiczne, fragmenty pamiętników, albumów, nagrań, prezentacji i innych istotnych elementów. W konkursie mogą brać udział zarówno dorośli, jak i dzieci i młodzież do lat 18 (tylko za zgodą rodzica/opiekuna prawnego).

Najlepsze prace zostaną nagrodzone w dwóch kategoriach:

- dla dzieci i młodzieży do lat 18: (I nagroda – 4000 zł; II nagroda – 3000 zł; III nagroda – 2000 zł; wyróżnienia – max 2 x po 1000 zł)

- dla dorosłych: (I nagroda – 4000 zł; II nagroda – 3000 zł; III nagroda – 2000 zł; wyróżnienia – max 2 x po 1000 zł)

Partnerem konkursu i fundatorem nagród jest Polska Fundacja Narodowa.

3. „Moje Archiwum” – wyjątkowe Archiwum Roku 1920. Konkurs na najciekawsze pamiątki. Realizowany na antenie Programu 1 Polskiego Radia we współpracy z Polską Fundacją Narodową i Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych.

Celem konkursu jest zachęcenie słuchaczy do zagłębienia się w swoje domowe archiwa, albumy, odnalezienie pamiątek po rodzicach i dziadkach. Odkrycie unikatowych eksponatów, które są ważne i cenne nie tylko dla najbliższej rodziny. To z myślą o takich pamiątkach powstała akcja „Moje Archiwum”.

W tym roku skupiająca się na poszukiwaniu pamiątek z okresu wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku i oczywiście z „wiktorią warszawską”. Organizatorom konkursu zależy na rozbudowaniu przekonania, że historia to nie tylko wielka polityka, wielkie wojny, wielkie układy ale historia dzieje się w codzienności i każda rodzina ma swoją własną, indywidualną, często niezmiernie ciekawą, która sprawia, że mamy silne poczucie tożsamości i przynależności do określonej grupy społecznej. Poprzez akcję antenową „Moje Archiwum” chcemy zaktywizować słuchaczy w kraju i za granicą aby odnajdując okruchy minionych pokoleń wzmocnili poczucie przynależności i związku z historią rodaków.

Właściciele najciekawszych prac zostaną nagrodzeni 29 sierpnia.

Główną nagrodą jest laptop marki Apple. T. Brodowski

Źródło: materiały prasowe

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy