Sędzia Demendecki rzuca wyzwanie! „Wyzywam na pojedynek na argumenty wszystkich, którzy podważają orzeczenie TK”

Fot. Portal TV Republika

Polska, jak i większość krajów Unii Europejskiej, należy do kultury prawa stanowionego. W takiej kulturze precedensy, w tym orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości, nie mogą być źródłem prawa – uważa sędzia Sądu Najwyższego dr hab. Tomasz Demendecki. „Wzywam na pojedynek na argumenty wszystkich, którzy podważają orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego” - powiedział Demendecki w programie „Dziennikarski poker” na antenie TV Republika.

- Trybunał Konstytucyjny orzekł to, co inne trybunały, w tym polski, orzekały już dużo wcześniej, mianowicie prymat ustawy zasadniczej nad innymi aktami prawnymi, w tym również prawa międzynarodowego – zaznaczył Demendecki.

Jego zdaniem należy spojrzeć na genezę obydwu szeregów prawnych – krajowego i międzynarodowego – i zauważyć, że odstąpienie od niektórych uprawnień państw członkowskich Unii na rzecz wspólnoty dokonało się na podstawie zapisów w ustawach zasadniczych, nie zaś na odwrót. Tym samym nadrzędność prawa międzynarodowego byłaby nielogiczna i podważała samą siebie.

- To co obserwujemy, to jest element dyskusji o nowym kształcie Unii Europejskiej – podkreślił sędzia SN i przypomniał, że w tej kwestii wypowiadały się już trybunały Francji, Niemiec, czy Rumunii i ich orzeczenia były zasadniczo zbieżne z wyrokiem TK, mianowicie potwierdzały prymat ustawy zasadniczej nad prawem europejskim.

Źródło: TV Republika

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy