S7 Warszawa-Lesznowola niemal na ukończeniu. Nowa trasa robi wrażenie

Tomasz Domański 07-07-2022, 10:34
Artykuł
GDDKiA

Dobiegają końca główne roboty na nowobudowanej wylotówce z Warszawy w kierunku Krakowa. Na razie jednak GDDKiA udostępni kierowcom nieco ponad 6,5 kilometra ekspresówki. Pierwsze samochody zgodnie z planem mają nią pojechać po wakacjach.

Początkiem zadania jest włączenie dwujezdniowej drogi w realizowany węzeł „Lotnisko” (km 0+300). Końcem jest włączenie dwujezdniowej drogi w miejsce przed wykonanym węzłem Grójec (km 29+623).

Od węzła Lotnisko do węzła Tarczyn Południe inwestycja biegnie po nowym śladzie natomiast od węzła Tarczyn Południe projektowana trasa biegnie po starym śladzie drogi nr 7. Długość trasy wynosi 29,322 km.

>>>ZOBACZ MAPĘ<<<

Omawiany odcinek "A" Odcinek A będzie miał długość 6,64 km oraz dwie jezdnie po 3 pasy ruchu.
 
Zaplanowane węzły drogowe to w. Zamienie i w. Lesznowola.
 
Wybudowane zostało wiele obiektów inżynierskich w tym 9 wiaduktów, kładka pieszo-rowerowa, przejście dla małych zwierząt, przejście dla małych zwierząt zespolone z ciekiem.

Projektowana trasa w przeważającej części prowadzona jest całkowicie nowym korytarzem.

Z uwagi na to, że projektowana droga ekspresowa będzie drogą o ograniczonej dostępności, zachodzi konieczność przebudowy wszystkich krzyżujących się z nią ciągów komunikacyjnych. Na przecięciach tych dróg przewiduje się budowę dwupoziomowych bezkolizyjnych przejazdów nad lub pod drogą ekspresową, bez możliwości dostępu do niej (za wyjątkiem projektowanych węzłów).

Trasa Warszawa (S2) - Lesznowola ma być przejezdna zaraz po wakacjach. Z kolei 29 kilometrów trasy S7 Grójec - Warszawa ma być udstępniony kierowcom do października br. 

Źródło: GDDKiA

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy