Przyznano Doroczne Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Artykuł
premier.gov.pl

Odbyła się coroczna gala z okazji Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wśród wyróżnionych znajdują się m.in. Jarosław Marek Rymkiewicz, Jerzy Kalina, Andrzej Dobosz, Lech Majewski i Tomasz Bagiński. W gali wzięli udział premier Beata Szydło i prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Gala odbyła się w Teatrze Stanisławowskim w warszawskich Łazienkach.

Doroczne Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznano w piętnastu kategoriach: teatr, film, muzyka, literatura, sztuki wizualne, twórczość ludowa, upowszechnianie kultury, taniec, ochrona dziedzictwa, edukacja artystyczna, kultura cyfrowa, architektura, mecenas kultury oraz za całokształt twórczości. Przyznano również nagrodę w nowej kategorii „Między historią a literaturą. Nagroda im. Tomasza Merty”.

Laureaci nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2016:

1. W kategorii „Teatr”: Antoni Libera

2. W kategorii „Film”: Lech Majewski i Tomasz Bagiński

3. W kategorii „Muzyka”: Profesor EwaMichnik, Włodzimierz Pawlik

4. W kategorii „Literatura”: Jan Polkowski

5. W kategorii „Sztuki Wizualne”: Teresa Murak

6. W kategorii „Twórczość Ludowa”: Józef Broda

7. W kategorii „Upowszechnianie Kultury”: Fundacja Jutropera

8. W kategorii „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego”: Eugenia Maresh

9. W kategorii „Edukacja Artystyczna”: Stefan Wojtas

10. W nowej kategorii „Kultury Cyfrowej”: Grzegorz Miechowski, Bartosz Brzostek, Przemysław Marszal i Michał Drozdowski

11. W nowej kategorii „Między historią a literaturą. Nagroda im. Tomasza Merty”: Profesor Andrzej Nowak

12. W kategorii „Mecenas Kultury”: Ceramika Paradyż

13. W kategorii „Taniec”: Jacek Przybyłowicz

14. W kategorii „Architektura”: Tomaszu Konior

15. Za całokształt twórczości, Jarosław Marek Rymkiewicz, Jerzy Kalina, Andrzej Dobosz


Doroczna Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznawana jest od 1997 roku artystom, twórcom i animatorom kultury w uznaniu całokształtu ich działalności lub za wybitne osiągnięcia w danym roku w reprezentowanej przez nich dziedzinie. Wyróżnienie to pozwala ministrowi kultury podkreślić najważniejsze nurty i zjawiska pojawiające się w polskiej kulturze poprzez uhonorowanie osób, które je tworzą i reprezentują.

Źródło: premier.gov.pl

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy