„Polskie Szwalnie”. Ten program był dla ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Maseczki nie były bezużyteczne

Artykuł
Program „Polskie Szwalnie” spełnił oczekiwania Polaków

Agencja Rozwoju Przemysłu, odnosząc się do publikacji Onetu, powiedziała: -Stanowczo sprzeciwiła się twierdzeniom, jakoby wyprodukowane maseczki były bezużyteczne.

W czwartkowym oświadczeniu ARP odniosła się artykułu z 20 lipca pt. „Maseczkowy szmelc za 258 mln zł”.

„Jak kierowca ojca premiera Morawieckiego rozłożył rządowy projekt #PolskieSzwalnie”, na portalu Onet.pl. W artykule czytamy: „Program #PolskieSzwalnie miał dać Polakom dostęp do maseczek chroniących przed COVID-19. Zabrał się za niego były kierowca Kornela Morawieckiego, ojca premiera. Dziś projekt jest w rozsypce.

Polskie firmy uszyły aż 178 mln maseczek, jednak gros z nich nadaje się co najwyżej na budowę. Dziesiątki milionów zalegają w magazynach. Niektóre zaangażowane w program firmy zamiast spodziewanych zysków, „toną w długach”.

Zdaniem ARP, artykuł pełen jest nieścisłości, niesprawdzonych i fałszywych informacji oraz odbiega od standardów rzetelności dziennikarskiej. Tezy artykułu nie tylko nie oddają stanu faktycznego działalności ARP S.A. związanej z pomocą w walce z epidemią koronawirusa, ale godzą w dobre imię spółki-napisano w oświadczeniu.

Podkreślono, że sam tytuł artykułu wprowadza czytelników w błąd. - Nieprawdą jest, że w ramach programu Polskie Szwalnie, wyprodukowano maseczki, które były bezużyteczne czy bezwartościowe, jak sugeruje tytułowe określenie szmelc. Tytułowe przekłamanie nie znajduje również uzasadnienia w samym tekście- wskazano.

Przypomniano, że projekt Polskie Szwalnie powstał w marcu 2020 r., a więc w pierwszych dniach po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce. - Maseczki ochronne były wówczas towarem niezbędnym i jednocześnie deficytowym. ARP S.A. jako spółka skarbu państwa działając w ramach powierzonych obowiązków, zgodnie z wprowadzanymi wówczas regulacjami, podjęła się przeprowadzenia projektu, którego celem było wyprodukowanie do końca czerwca 2020 r. 100 mln szt. masek ochronnych różnego rodzaju i przeznaczenia- podano.

Zaznaczono przy tym, że ARP przyjęła na siebie zadanie, którego ryzyka z punktu widzenia biznesowego nie można było wówczas w pełni ocenić, natomiast jego znaczenie z punktu widzenia interesu społecznego było nie do przecenienia.

Co tak naprawdę zrobił program „Polskie Szwalnie” dla Polaków?

Zapewniono, że w ramach programu „Polskie Szwalnie” ARP w pełni zrealizowała plan wyprodukowania 100 mln maseczek i jednocześnie pomogła lokalnym firmom w utrzymaniu zatrudnienia. - Działając zgodnie z obowiązującym prawem ARP S.A., tak jak wiele innych spółek skarbu państwa, zainwestowała konieczne środki w realizację ważnej misji publicznej- oświadczono.
Podkreślono też, że w ramach programu produkowano dwa rodzaje maseczek: medyczne (certyfikowane, zgodne z normą EN 14683) oraz szyte, higieniczne, które nie podlegają certyfikacji, ale były zgodne z ówczesnymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

- Proces szycia z konieczności wiąże się przekłuwaniem materiału, co sprawia, że tak przygotowana maseczka nie może spełnić norm certyfikacji, którym podlegają wyroby klasy sterylnej. Zadaniem ARP S.A. było dostarczenie maseczek do użytku powszechnego, a nie specjalistycznego. Przypominamy, że chodzi o czas, w którym zasłanianie ust i nosa było obowiązkowe w przestrzeni publicznej. Wszystkie z przygotowanych przez Polskie Szwalnie maseczek spełniały więc niezbędne kryteria, a twierdzenie o ich bezużyteczności w walce z wirusem nie ma żadnych obiektywnych podstaw- stwierdzono.

ARP odniosła się też do sugestii, które padły w artykule, że wyprodukowane maseczki nie były wykorzystywane w szkołach. Zgodnie z wielokrotnie przekazywaną mediom- w tym redakcji Onet.pl- przez ARP S.A. informacją blisko 37,7 mln maseczek trafiło do polskich szkół. Operacja była realizowana w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Brak tej informacji w artykule opublikowanym przez Onet pozwala tylko domniemywać, że autorzy przygotowali materiał pod z góry założoną tezę – napisano w oświadczeniu.

Zaprzeczono też, jakoby ARP powierzyła bezpośrednią realizację projektu „Polskie Szwalnie” 25-letniemu Janowi Krupnikowi”. - Posługując się tabloidową stylistyką, autorzy artykułu próbują uwikłać ARP S.A. i program „Polskie Szwalnie” w politykę. Ten sam mechanizm stosowany jest wobec Prezesa Zarządu ARP S.A. i jednego z pracowników spółki- czytamy w oświadczeniu spółki.

ARP zaznaczyła, że od początku swojego istnienia działa na rzecz rozwoju polskiej gospodarki realizując zadania o strategicznym znaczeniu. -Jako spółka należąca do skarbu państwa ARP S.A. w ramach swoich kompetencji podejmowała i nadal będzie podejmować działania na rzecz szeroko rozumianego interesu publicznego. Tak było również w przypadku realizacji projektu „Polskie Szwalnie”. Wszystkie pieniądze wydane przez ARP S.A. na program „Polskie Szwalnie” służyły ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego oraz wsparciu polskich przedsiębiorców i pracowników z branży tekstylno- odzieżowej. Stanowczo protestujemy przeciwko manipulacjom, jakich dopuściła się redakcja portalu Onet- napisała spółka.

Źródło: PAP

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy