Polski Złoty gwarantem bezpieczeństwa i wzrostu? NBP: nie ma wątpliwości

Redakcja Ekonomiczna 11-08-2022, 00:02
Artykuł
Narodowy Bank Polski

Własna waluta i polityka pieniężna działają jak swoiste tarcze, które chronią gospodarkę przed negatywnymi skutkami globalnych szoków. Polska odniosła w ostatnich dwóch dekadach ogromny sukces gospodarczy. […] Ten dynamiczny rozwój przekłada się na radykalną poprawę poziomu życia Polaków. […] Przyczyniły się do niego przede wszystkim przedsiębiorczość i pracowitość Polaków. Wsparła odpowiednia polityka gospodarcza. Bardzo istotnym składnikiem tego sukcesu, bez którego z pewnością nie osiągnęlibyśmy tak znacznego postępu, jest własna waluta.

W latach 2001–2021 realny PKB Polski wzrósł ponaddwukrotnie, czyli znacznie więcej niż w bogatych gospodarkach Europy Zachodniej.

• Na początku obecnego stulecia jednym z głównych problemów społecznych było wysokie bezrobocie, które sięgało nawet 20 proc. Dziś ten problem właściwie nie istnieje, a Polska notuje jedną z najniższych stóp bezrobocia spośród gospodarek Unii Europejskiej (według danych Eurostatu w 2021 r. wyniosła 3,4 proc. wobec 7 proc. średnio w krajach UE).
 
Suwerenny bank centralny jest atutem, ponieważ może precyzyjnie dostosować swoje działania do potrzeb jednej konkretnej gospodarki i jest w stanie to zrobić szybciej niż bank centralny obszaru walutowego, w którym ścierają się interesy i potrzeby różnych krajów.
 
• Własna waluta i polityka pieniężna działają jak swoiste tarcze, które chronią gospodarkę przed negatywnymi skutkami globalnych szoków.

• Euro tarczą ochronną nie jest. Patrząc na fundamentalną słabość niektórych państw strefy euro, a nawet problemy niektórych z nich z wypłacalnością, coraz bardziej wątpliwa staje się także argumentacja, jakoby wspólna waluta zapewniała stabilność i bezpieczeństwo gospodarki.

• Wspólna polityka pieniężna wydaje się generować istotne koszty, co w znacznej mierze wynika z silnego zróżnicowania pomiędzy poszczególnymi gospodarkami obszaru walutowego euro i nieadekwatności jednolitej polityki pieniężnej dla wszystkich krajów strefy.

• Polityka EBC – która raczej nie uległaby zmianie po przyjęciu przez Polskę wspólnej waluty – byłaby nieodpowiednia z punktu widzenia potrzeb polskiej gospodarki.

kliknij >>> ZOBACZ TO! <<< kliknij
 
Rezygnacja z własnej waluty w obecnych uwarunkowaniach byłaby dla Polski ogromnym i kosztownym błędem. […] W najlepiej pojętym interesie Polski i Polaków jest wspieranie naszej gospodarki w doganianiu bogatszych krajów Zachodu. […] Dlatego nie możemy teraz zrezygnować z ważnego atutu, który wspiera polską gospodarkę na tej drodze, czyli naszej własnej, polskiej waluty.
 
Wybrane tezy artykułu pt. „Złoty jest motorem napędowym sukcesu gospodarczego Polski” autorstwa prof. Adama Glapińskiego, Prezesa NBP. Tekst został opublikowany 8 sierpnia 2022 r. w Dzienniku Gazecie Prawnej. Więcej na www.prezes.nbp.pl.

Źródło: Telewizja Republika

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy