Polska gospodarka ma się bardzo dobrze. Międzynarodowy Fundusz Walutowy ocenił jej stan

Artykuł
Flickr.com

Od 29 listopada do13 grudnia br. miała miejsce, misja ekspertów Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), której celem było przeprowadzenie dorocznego przeglądu, tzw. przegląd w ramach art. IV Statutu MFW. Po przeprowadzonym przeglądzie MFW pozytywnie ocenia stan polskiej gospodarki.

We wtorek, 14 grudni odbyła się konferencja prasowa, na której zaprezentowane zostały wnioski i rekomendacje zakończonej misji MFW w Polsce. Misja zapoznała się z aktualną sytuacją gospodarczą Polski oraz z planami w zakresie polityki gospodarczej, fiskalnej i monetarnej.

Według MFW wspierające działania rządu oraz mocne fundamenty gospodarki pozwoliły zminimalizować negatywne skutki pandemii Covid-19 w Polsce.

Cieszy mnie pozytywna ocena stanu naszej gospodarki przez MFW, a w szczególności dobre prognozy wzrostu polskiej gospodarki przy jednoczesnym obniżaniu wskaźników deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych. Przyjmuję także z zadowoleniem ocenę działań rządu w odpowiedzi na kryzys Covid-19 – zaznaczył minister finansów Tadeusz Kościński.

Zdaniem MFW znaczące wsparcie rządu oraz mocne fundamenty gospodarcze pozwoliły zminimalizować negatywne skutki pandemii i przyśpieszyć ożywienie w gospodarce, równolegle z wygaszaniem specjalnych instrumentów wsparcia uruchomionych w związku z Covid-19.

Fundusz pozytywnie ocenia także stabilność sektora bankowego w Polsce, w tym inicjatywy rozwiązania kwestii kredytów walutowych w sektorze mieszkaniowym.

MFW przewiduje wzrost PKB w Polsce o 5,2% w 2021 r. oraz 4,5% w 2022 r. Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych, zdaniem Funduszu, wyniesie 2,9% PKB w 2021 r.

Źródło: gov.pl

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy