Polska 6 grudnia – co wydarzyło się tego dnia

Portal TV Republika 06-12-2023, 08:00
Artykuł
facebook.com

Tego dnia zawarto układ o rozbiorze Polski - przystąpiły do niego: Szwecja, Brandenburgia, Siedmiogród, Kozacy oraz przedstawiciele księcia Bogusława Radziwiłła - traktat nie został zrealizowany; rozpoczął obrady I Zjazd PPR; umowa licencyjna z Czechosłowacją na produkcję autobusu Jelcza „Ogórka”; Telewizja Polska zaczęła nadawanie w kolorze; rozpoczął się spis powszechny; Sejm powołał Jana Olszewskiego szefa rządu. Urodzili się m.in. Ludwika Nitschowa, Marian Spychalski, Wojciech Zabłocki, Henryk Mikołaj Górecki, Olaf Lubaszenko. Zmarli natomiast: Jan Paweł Woronicz, Konstanty Ildefons Gałczyński oraz Zbigniew Safjan.

1395 - Wszystkie miasta pruskie (także Frombork) opodatkowano na wojnę Hanzy przeciwko piratom z Gotlandii.

1414 - W swoim testamencie kanonik Jan Essen przeznaczył 1000 guldenów angielskich na rozpoczętą we Fromborku budową obwarowań i dzwonnicy. Warownia fromborska była strzeżona przez żołnierzy własnych i zaciężnych. Każdy kanonik miał wyznaczony odcinek murów i baszty, o które dbał.

1517 - W Neapolu odbył się ślub „per procura” króla Zygmunta Starego z jego drugą żoną Boną Sforzą.

1794 - Hugo Kołłątaj został, za udział w insurekcji kościuszkowskiej, aresztowany w Radymnie (albo Przemyślu) przez Austriaków. Więzienie opuścił ostatecznie 7 grudnia 1802 roku.

1656 - W Radnot na Węgrzech zawarty został układ o rozbiorze Polski; przystąpiły do niego: Szwecja, Brandenburgia, Siedmiogród, Kozacy oraz przedstawiciele księcia Bogusława Radziwiłła. Traktat nie został zrealizowany.

1820 - Założono Towarzystwo Lekarskie Warszawskie.

1829 - W Wiedniu zmarł Jan Paweł Woronicz, biskup krakowski, arcybiskup metropolita warszawski, prymas Królestwa Polskiego; poeta.

1889 - W Radłowie urodziła się Ludwika Nitschowa, rzeźbiarka, autorka warszawskiego pomnika Syreny.

1901 - Otwarto Cmentarz Centralny w Szczecinie.

1906 - W Łodzi urodził się Marian Spychalski, działacz komunistyczny, minister obrony narodowej, w wojnie obronnej udziału nie wziął, a podczas II WŚ działał w GL ustalając nazwiska działaczy Polskiego Państwa Podziemnego, marszałek Polski, przewodniczący Rady Państwa PRL.

1910 - W Krakowie ukazało się pierwsze wydanie dziennika Ilustrowany Kuryer Codzienny.

1916 - W Warszawie generał-gubernatorzy niemiecki i austriacki powołali Tymczasową Radę Stanu, której zadaniem miało być tworzenie administracyjnych podstaw przyszłego Królestwa Polskiego.

1920 - W Wolnym Mieście Gdańsku Zgromadzenie Konstytucyjne ogłosiło się Volkstagiem I kadencji.

1925 - Zostało nawiązane pierwsze potwierdzone kartą QSL połączenie radiowe polskiego krótkofalowca (Tadeusza Heftmana) ze stacją zagraniczną.

1930 - W Warszawie urodził się Wojciech Zabłocki, szermierz, medalista olimpijski, architekt.

1931 - Oddano do użytku gmach Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

1933 - W Czernicy niedaleko Rybnika urodził się Henryk Mikołaj Górecki, kompozytor, pedagog;  autor "Symfonii pieśni żałosnych".

1941 - W Wielkiej Brytanii utworzono polskie Centrum Wyszkolenia Piechoty.

1942 - Niemiecka żandarmeria rozpoczęła represje ludności cywilnej Starego Ciepielowa w pobliżu Radomia; ofiarami Niemców byli Polacy udzielający pomocy Żydom; zamordowane zostały rodziny Kowalskich, Obuchiewiczów, Skoczylasów i Kosiorów oraz ukrywani przez nich Żydzi. Była to druga zbrodnia dokonana w tej wsi. Pierwsza miała miejsce w dniu 9 września 1939 roku kiedy to żołnierze niemieckiego 15 pułku piechoty zamordowali 300 polskich jeńców wojennych. Egzekucji dokonywano także w pobliskich miejscowościach: Rekówce, Świesielicach i Zajączkowie. Do stycznia 1943 r. Niemcy zamordowali łącznie 38 osób, w tym dzieci.

1945 -  W Warszawie rozpoczął obrady I Zjazd Polskiej Partii Robotniczej.

1945 - W Mikołowie urodził się Rafał Wojaczek, poeta, porównywany do Charlesa Baudelaire'a i Arthura Rimbauda; autor tomów wierszy „Sezon” i „Inna bajka” oraz zbiorów wydanych po jego śmierci, m.in. „Którego nie było", „Nie skończona krucjata", „Reszta krwi", „Utwory zebrane".

1952 - Otwarto lodowisko sportowe z widownią w Nowym Targu.

1953 - W Warszawie zmarł Konstanty Ildefons Gałczyński, poeta, autor „Zaczarowanej dorożki", „Listów z fiołkiem", „Teatrzyku Zielona Gęś", „Kronik olsztyńskich" oraz poematu „Niobe".

1958 - Podpisano umowę licencyjną z Czechosłowacją na produkcję w kraju autobusu Škoda 706 RTO z nadwoziem Karosa (Jelcza „Ogórka”). Pierwsze egzemplarze montowano co prawda z części sprowadzanych z Czechosłowacji, jednak bardzo szybko zakłady jelczańskie w całości opanowały produkcję autobusu oznaczonego symbolem Jelcz 043. Wóz zabierał 50 pasażerów i 2 osoby załogi, a z racji swojej niezawodności i wytrzymałości doskonale wpasował się w ówczesne realia drogowe kraju.

1960 - Według spisu powszechnego Polska miała 29 731 tys. mieszkańców, z czego w miastach 48,5 proc., a na wsi 51,6 proc.

1968 - We Wrocławiu urodził się Olaf Lubaszenko, aktor, reżyser, znany m.in. z ról w filmach „Życie Kamila Kuranta”, „Piłkarski poker”, „Krótki film o miłości”, „Marcowe migdały”, „Zabić Sekala”, „Operacja Samum” i serialu „Pogranicze w ogniu”.

1970 - Kanclerz RFN Willy Brandt przybył z wizytą do Polski.

1971 - Telewizja Polska zaczęła nadawanie programów w kolorze; pierwszym z nich była relacja z obrad VI Zjazdu PZPR.

1971 - Pod hasłem „Aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej" rozpoczął w Warszawie obrady VI Zjazd PZPR. Gośćmi zjazdu byli m.in. Leonid Breżniew, Gustaw Husak i Erich Honecker.

1975 - Dokonano uroczystego otwarcia Dworca Centralnego w Warszawie.

1976 - Premiera filmu „Blizna” Krzysztofa Kieślowskiego.

1986 -  W Warszawie utworzono Radę Konsultacyjną przy przewodniczącym Rady Państwa.

1988 - Rozpoczął się spis powszechny; liczba ludności Polski wyniosła 37 879 105 osób z czego 61,18% zamieszkiwało miasta.

1990 - Została zarejestrowana Unia Polityki Realnej.

1991 - Sejm powołał Jana Olszewskiego na stanowisko szefa rządu.

1997 - Leszek Miller został przewodniczącym Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej.

2006 - Biskup diecezji płockiej Stanisław Wielgus - na podstawie decyzji papieża Benedykta XVI - został arcybiskupem metropolitą warszawskim.

2011 - W Warszawie zmarł Zbigniew Safjan, pisarz i scenarzysta, autor powieści „Pole niczyje", „Kanclerz" i współautor „Stawki większej niż życie".

 

 

Źródło: PAP

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy