Osiem lodołamaczy będzie chronić Wisłę przed lodowymi zatorami

Portal TV Republika 29-11-2023, 19:45
Artykuł
Canva.com

W nadchodzącym sezonie zimowym do ochrony przeciwpowodziowej Zbiornika Włocławskiego wyznaczono osiem lodołamaczy. Stacjonując w porcie przy włocławskiej zaporze będą one w gotowości do rozpoczęcia lodołamania od 1 grudnia tego roku do 30 marca przyszłego roku.

Zbiornik Włocławski to największy sztuczny akwen w Polsce, który rozciąga się na Wiśle od okolic Płocka (Mazowieckie) do Włocławka (Kujawsko-pomorskie). Zalew ten ma długość 58 km i szerokość od 1,2 do 2 km. Powstał pod koniec lat 60. XX wieku w związku z budową włocławskiej tamy i elektrowni.

Odpowiadając na pytania PAP, dotyczące zabezpieczeń Zbiornika Włocławskiego w nadchodzącym sezonie zimowym, Anna Truszczyńska, rzecznika Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW) w Warszawie - Państwowe Gospodarstwo Wodne (PGW) Wody Polskie przekazała w środę, że do ochrony tego akwenu i tamtejszego stopnia wodnego przewidziano osiem lodołamaczy, w tym sześć jednostek podstawowych - Orkan, Sokół, Lew, Gepard, Bawół i Niedźwiedź oraz dwie jednostki rezerwowe - Jaguar i Mors.

„Lodołamacze będą w gotowości do rozpoczęcia lodołamania w okresie od 1 grudnia 2023 r. do 30 marca 2024 r.” - podkreśliła Truszczyńska. Jak wyjaśniła, wyznaczone miejsce postoju jednostek, których zadaniem będzie np. w razie potrzeby praca w rejonie jazu stopnia wodnego w celu rozdrabniania napływającej kry lodowej, to zakładowy port Obiektu Hydrotechnicznego we Włocławku, czyli port przy tamtejszej zaporze.

Do pracy w rejonie jazu włocławskiej tamy wyznaczono dwa lodołamacze, dwa kolejne - tzw. czołowe do wyłamywania rynny w pokrywie lodowej, a dwa następne - tzw. liniowe do utrzymywania drożności wyłamanej rynny. „W zależności od sytuacji lodowej na zbiorniku do pracy przy lodołamaniu mogą zostać w każdej chwili skierowane dwa dodatkowe lodołamacze będące w rezerwie” - zaznaczyła rzeczniczka RZGW. Dodała, iż załoga wszystkich ośmiu lodołamaczy „została obsadzona przez pracowników PGW”, przy czym „wszyscy członkowie załóg posiadają niezbędne uprawnienia żeglugowe”.

Jak zapowiedziała Truszczyńska, do 1 grudnia tego roku, w ramach przygotowań do okresu zimowego, zostaną doszczelnione przez nurków zasuwy jazu stopnia wodnego we Włocławku, zamontowana zostanie też przegroda śryżowa w miejscowości Popłacin poniżej Płocka, której zadaniem jest zatrzymanie śryżu (początkowe stadium powstawania lodu - PAP) przed Zbiornikiem Włocławskim - jej demontaż następuje po zaniku zjawisk lodowych na rzece.

„Niezwykle istotne znaczenie dla bezpieczeństwa powodziowego gmin położonych w sąsiedztwie Wisły ma remont budowli hydrotechnicznych. Odpowiedni ich stan techniczny zwiększa bezpieczeństwo ludności mieszkającej w sąsiedztwie wałów przeciwpowodziowych” - podkreśliła jednocześnie rzeczniczka RZGW. Jak wspomniała, pracami w tym zakresie objęto miejscowości Łęg Suchodół i rejon doliny Kępa Polska Czerwonka.

„Ponadto, jak co roku przeprowadzono konserwację wałów przeciwpowodziowych oraz zapory czołowej i zapór bocznych zlokalizowanych w sąsiedztwie Zbiornika Włocławskiego i rzeki Wisły” - dodała Truszczyńska. Wyjaśniła przy tym, że „w celu zabezpieczenia terenów położonych w sąsiedztwie Zbiornika Włocławskiego wykonano remont konstrukcji żelbetowej brzegu basenu i systemu odwadniającego pompowni Modzerowo, która wchodzi w skład zespołu budowli hydrotechnicznych stopnia wodnego Włocławek” - obiekt odwadnia tereny położone pomiędzy zaporą boczną i drogą krajową nr 62.

Jak podkreśliła Truszczyńska, w najbliższym czasie planowane jest również przeprowadzenie prac związanych z udrażnianiem koryta Wisły w rejonie Płocka, przy czym zakres tych prac obejmuje usunięcie w każdej z dwóch lokalizacji do 5 tys. metrów sześc. materiału z dna Zbiornika Włocławskiego i odłożenie go przy brzegu, na miejsce tymczasowego składowania.

„W związku z planem realizowania prac pogłębiarskich na większą skalę wykonano inwentaryzację przyrodniczą oraz złożono wnioski o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z przedłożeniem raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko” - zaznaczyła rzeczniczka RZGW.

Oraz duża akcja lodołamania na wiślanym Zbiorniku Włocławskim była prowadzona od 13 lutego do 1 marca 2021 r. W tym czasie, z powodu znacznego przyboru rzeki alarm przeciwpowodziowy obowiązywał w Płocku oraz w siedmiu położonych nad rzeką gminach powiatu płockiego: Wyszogród, Gąbin, Mała Wieś, Słupno, Bodzanów, Nowy Duninów i Słubice. W rejonie Kępy Polskiej utworzył się wtedy zator lodowy, który ograniczał swobodny przepływ wody. Zatory lodowe powstały wówczas także w rejonie Woli Brwileńskiej i Dobrzykowa.

Wezbrana z początkiem 2021 r. Wisła zalała m.in. bulwary w Płocku, podtapiając znajdujące się tam obiekty, podtopiła też ul. Gmury i znajdujące się tam osiedle domów jednorodzinnych, z których czasowo ewakuowano mieszkańców. Zagrożone zalaniem były również ujęcia wody dla miasta oraz dla głównego zakładu produkcyjnego Orlenu. W działaniach przeciwpowodziowych, oprócz służb Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie i miejscowych samorządów, uczestniczyli także strażacy, policjanci, strażnicy miejscy oraz żołnierze WOT. 

Źródło: PAP

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy