Niedzielski: ocena stanu zdrowia dzieci i seniorów tylko w gabinetach. Nowe standardy teleporad

Artykuł
F. J. Meca/Flickr.com

Teleporada nie będzie standardem w przypadku dzieci do lat 6 i osób powyżej 65. roku życia; ocena stanu zdrowia dzieci i seniorów ma się odbywać bezpośrednio w gabinetach – zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

Teleporada ma być dla nich dopuszczalna m.in. przy przedłużaniu recept.

„System opieki zdrowotnej, wbrew obawom wielu ekspertów, w dobie Covid-19 bardzo szybko przestawił się na teleporady. Mamy wręcz do czynienia z pewnego rodzaju przesunięciem punktu ciężkości w drugą stronę” – stwierdził minister.

„W oparciu o nasze doświadczenia z czasu epidemii i wskazania ekspertów, zdecydowałem, że teleporada nie będzie dopuszczalna dla dzieci do lat 6 i osób powyżej 65 lat. Wyjątkiem będzie teleporada związana z przedłużeniem przyjmowanych leków czy wydaniem zlecenia na wyroby medyczne" – poinformował szef MZ.

„Epidemia pokazuje, iż nadużywanie teleporady może nieść negatywne konsekwencje dla osób starszych i dzieci” – uzasadnił minister.

Nowy standard teleporady

Szef MZ podał, że „nowy standard teleporady dotyczyć ma podstawowej opieki zdrowotnej, gdyż specjalistyczne porady w przeważającej mierze udzielane są osobiście w gabinecie”.

Minister zaznaczył jednocześnie, że w wielu przypadkach kontakt telefoniczny jest najlepszą formą kontaktu z lekarzem, okazją do zebrania wywiadu i oceny sytuacji.

„Nie ma idealnych regulacji, które będą każdą sytuację dobrze rozwiązywały. Zdecydowaliśmy się na ustalenie określonych, umownych ram, które dotyczą dzieci przed pójściem do szkoły, czyli do 6 lat, i seniorów powyżej 65 lat” – wskazał.

Projekt rozporządzenia jeszcze dziś ma trafić do konsultacji. „Podejrzewam, że wywoła trochę emocji. Jesteśmy otwarci na kształtowanie zapisów, ale musi być gwarancja bezpieczeństwa dla pacjentów” – dodał minister.

Źródło: PAP

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy