Nie będzie wyższych bonusów odszkodowawczych za grunty pod CPK [wideo]

portal tvrepublika.pl 15-09-2022, 19:00
Artykuł
canva.com

Sejm znowelizował ustawę o gospodarce nieruchomościami, która zmienia sposób określania wysokości odszkodowania za wywłaszczenia nieruchomości pod inwestycje publiczne, jak Centralny Port Komunikacyjny. Odrzucono poprawki opozycji, m.in. zwiększające wysokość bonusów do odszkodowania.

Odrzucono wszystkie osiem poprawek zgłoszonych przez opozycję w trakcie drugiego czytania. Poprawki dotyczyły m.in. zwiększenia wysokości bonusów pieniężnych dodawanych do odszkodowania z 20 do 30 proc. wartości nieruchomości oraz z 40 do 50 proc. wartości budynków.

Opozycja chciała też zwiększyć o 25 proc. odszkodowania w przypadku, gdy w wyniku wywłaszczenia nastąpiło zerwanie stosunków społecznych lub rodzinnych.

Proponowała ponadto, by wysokość odszkodowania nie była niższa niż koszt odtworzenia nieruchomości, a także by wydanie nieruchomości przez osobę wywłaszczoną następowało nie wcześniej niż po 90 dniach od daty wypłaty odszkodowania.

Zgodnie z ustawą, odszkodowanie za wywłaszczenie ma być powiązane z wartością rynkową nieruchomości. Do odszkodowania dodawany będzie bonus pieniężny, który - po zmianie na etapie prac sejmowych - ma wynieść bazowo 20 proc. wartości nieruchomości oraz 40 proc. wartości budynków zlokalizowanych na nieruchomości i wartości lokalu mieszkalnego.

Przysługiwać będzie roszczenie do sądu cywilnego o szkodę rzeczywistą w zakresie szerszym niż wynika to z odszkodowania. Z rozwiązania tego będzie mógł skorzystać np. przedsiębiorca, dla którego wywłaszczenie spowodowało wyjątkowo wysokie szkody nierekompensowane odszkodowaniem.

Ponadto ustawa zakłada szereg zachęt do zbywania nieruchomości przed formalnym ustaleniem lokalizacji CPK, w drodze decyzji administracyjnej.

Ustawa trafi teraz pod obrady Senatu.

Źródło: PAP

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy