Moc jest z nami! ENEA. Strefa wysokich napięć pod pełną kontrolą [wideo]

Sylwia Gawkowska 28-10-2022, 13:00
Artykuł
Enea

Enea Operator od pięciu lat zarządza sieciami wysokich napięć z Centralnej Dyspozycji Mocy mieszczącej się w głównej siedzibie firmy w Poznaniu. Dzięki CDM cała sieć elektroenergetyczna zarządzana i sterowana jest z jednego miejsca, co pozwala na szybsze lokalizowanie i likwidowanie awarii. Jest to jedna z najważniejszych i najbardziej strategicznych inwestycji Spółki w ostatnich latach.

„To bardzo ważny punkt, miejsce, z którego zarządza się pracą systemu elektroenergetycznego o napięciu 110 kV. To mózg tego systemu. Tutaj zapadają kluczowe decyzje z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego północno-zachodniej części naszego kraju, czyli na terenie objętym działaniem spółki Enea Operator". – powiedziała Bogumiła Strzelecka, Dyrektor Departamentu Zarządzania Ruchem w Enea Operator.
 
„Tutaj we współpracy z obszarową dyspozycją mocy w Poznaniu podejmowane są kluczowe decyzje dotyczące między innymi przepływów mocy na napięciu 110 kV, wyprowadzenia mocy ze źródeł wytwórczych przyłączonych do sieci 110 kV. Podejmowane są również bardzo istotne decyzje związane ze zmianą topologii sieci, likwidacją awarii, prognozowaniem prac sieci. Z punktu widzenia zarządzania systemem, prowadzimy tutaj ciągły nadzór nad pracą w naszej sieci". – dodała.
 
Jak zaznaczyła Dyrektor Departamentu Zarządzania Ruchem w Enea Operator, głównym zadaniem CDM jest zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej do klientów. Poprzez system dyspozytorski kontrolowane jest działanie głównych punktów zasilania. Dyspozytorzy wykonują swoją pracę przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, dzięki temu możliwe jest nadzorowanie i jak najszybsza reakcja w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń na sieci. 
 
Do zadań Centralnej Dyspozycji Mocy należy również bilansowanie mocy oraz zarządzanie generacją jednostek wytwórczych takich jak farmy fotowoltaiczne czy wiatrowe. Do sieci przyłączonych jest już blisko 3,3 GW odnawialnych źródeł energii.
 
„Możemy rejestrować wszystkie parametry danej farmy, jak również reagować poprzez parametry regulacyjne na pracę tej farmy". – tłumaczyła Strzelecka. 
 
Pracą urządzeń elektroenergetycznych, poza Centralną Dyspozycją Mocy zarządzają również Oddziałowe Dyspozycje Stacji (ODS) oraz Regionalne Dyspozycje Mocy (RDM) w zakresie sieci średniego i niskiego napięcia. Ponadto CDM współpracuje 
z Operatorem Systemu Przesyłowego i innymi Operatorami Systemu Dystrybucyjnego, a także ze służbami energetycznymi wszystkich użytkowników Systemu Dystrybucyjnego. 
 
Prawdziwym wyzwaniem w pracy CDM są ekstremalne zjawiska pogodowe np. wichury. Największe miały miejsce w lutym tego roku, gdzie bez dostaw energii zostało prawie 600 tys. osób, co stanowi 1/4 wszystkich klientów Spółki. Dzięki wysiłkowi 
i zaangażowaniu kilkuset energetyków pracujących w trudnych warunkach, których praca koordynowana była przez dyspozytorów, sprawnie przywrócono dostawy energii do odbiorców. To był bardzo dobry wynik, który pokazał, jak sprawnie potrafią współpracować służby dyspozytorskie z elektromonterami w terenie.
 
„Jest to bardzo specyficzna rola, trudna, natomiast dyspozytor nie istnieje, bez montera. To jest, jak gdyby konglomerat, który musi zaistnieć i można powiedzieć, że ekipy monterskie, które pracowały na sieci, są oczami dyspozytora.  Informacja od nich na temat stanu urządzeń, stanu sieci, miejsca, w którym są, pogody, czy on może coś zrobić, czy nie może zrobić, wpływa wprost na jego decyzje". – powiedział Dariusz Dombka, kierownik biura, Centralna Dyspozycja Mocy Enea Operator. 
 
Więcej w materiale wideo. Zapraszamy!

Źródło: Dział Projektów Specjalnych/Telewizja Republika

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy