Mniej dymu, więcej tlenu? Transformacja energetyczna w dobie kryzysu [wideo]

Sylwia Gawkowska 08-09-2022, 22:30
Artykuł
canva.com

W dniach 6-8 września odbyło się w Karpaczu XXXI Forum Ekonomiczne. W tym roku hasło przewodnie brzmiało „Europa w obliczu nowych wyzwań" i stało się ważnym punktem odniesienia, szczególnie w związku z trwającym kryzysem energetycznym oraz wojną na Ukrainie. Jednym z tematów paneli dyskusyjnych było „Finansowanie transformacji elektroenergetyki i ciepłownictwa." Eksperci rozmawiali o szansach i zagrożeniach polskiej energetyki, a także o sposobach finansowania transformacji energetycznej w ciągu najbliższych lat.

Prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie - Jacek Szymczak, zaznacza, aby wspomóc transformację energetyczną, należy na poziomie krajowym działać równolegle w trzech obszarach. Pierwszym jest regulacja krajowa oraz praktyka stosowania prawa. Drugim jest zaangażowanie przedsiębiorstw w procesy restrukturyzacyjne. Trzecim jest aspekt społeczny, niezwykle istotny, odnoszący się do uświadamiania czy też edukacji energetycznej.

Z tego kryzysu musimy wyciągnąć wnioski. Odnośnie do rynków europejskich bardzo mocno stawiano nacisk nie tylko na to, jak przetrwać kryzys, tylko jak wykorzystać ten czas do przyśpieszenia transformacji. Aby wyjść wzmocnionym z tego kryzysu i nie zmarnować tej szansy, pomóc może zasada 3K: kompetencja, kompleksowość i konsekwencja. Nie zajmujmy się rozwiązaniem jednostkowych problemów. Warto korzystać z kompetencji, która jest zgromadzona w każdym samorządzie gospodarczym i przygotowywać rozwiązania prawne. Nawet jeżeli będą troszkę dłużej realizowane, to tylko zyskają na jakości." – dodaje Szymczak.

Jako przykłady programów wspierających transformacje energetyczną Adam Żelezik, dyrektor Biura Inicjatyw Strategicznych z Banku Gospodarstwa Krajowego podaje m.in. Fundusz Gwarancji Kryzysowych, który zakłada wsparcie w procesach inwestycyjnych, z gwarancją do nawet 72 miesięcy oraz wprowadzoną niedawno Ustawę o dodatku węglowym, gdzie finansowania bezpośrednio udziela BGK. Dobrym przykładem, lecz jak podkreśla, niewykorzystywanym są instrumenty i środki Unii Europejskiej, np. w ramach programu InvestEU, który daje bardzo szeroką ścieżkę oraz możliwości finansowania projektów modernizacyjnych w ciepłownictwie.

Jak wskazuje Szymon Płoński, Ekspert, koordynator zespołu z Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. bardzo dobrym przykładem finansowania transformacji w energetyce i ciepłownictwie są Niemcy. Komisja Europejska 2 sierpnia zatwierdziła dla rządu niemieckiego program Zielone Ciepłownictwo". Jest to wsparcie wynoszące blisko 3 mld euro, które można będzie wykorzystać przez 5 najbliższych lat. Program ten promował będzie zieloną energię, oferując dotacje dla nowych sieci ciepłowniczych zasilanych w co najmniej 75% energią odnawialną lub dla projektów, które chcą przejść z energii węglowej na odnawialne źródła energii.

Jako odpowiedzialne podejście do modernizacji ciepłownictwa wskazuje projekt 3W, czyli wykorzystanie trzech kluczowych zasobów: wody, wodoru i węgla. Jak dodaje - Węgiel rozumiany trochę inaczej jakoby dotychczas. Szczególnie teraz w ciepłownictwie, tym konwencjonalnym był jako źródło energii czy magazyn energii. Tak naprawdę my mówimy o nanotechnologiach węglowych i o nieenergetycznym zastosowaniu węgla."

Zwraca również uwagę na temat RDF oraz termiczne przetwarzanie odpadów. Podkreśla, że są już w Polsce instalacje m.in. w Brzegu Dolnym, które mają potencjał do działania na większą skalę i za kilka lat mogą zostać źródłem energii cieplnej.


Więcej w materiale dostępnym poniżej. Zapraszamy.

Źródło: Telewizja Republika

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy