Minister Kamiński z upoważnienia premiera uchylił decyzję wobec gen. Kraszewskiego

Artykuł

W dniu 1 marca 2018 roku zakończyło się postępowanie odwoławcze dotyczące decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa osobowego gen. Jarosławowi Kraszewskiemu. Minister Koordynator Służb Specjalnych, działając z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, uchylił decyzję Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego – Organu I instancji, który cofnął poświadczenie bezpieczeństwa gen. Jarosławowi Kraszewskiemu.

 W trakcie rozpatrywania odwołania dokonano merytorycznej oceny zebranego i rozpatrzonego przez SKW materiału dowodowego oraz zbadano poczynione ustalenia w sprawie. W wyniku analizy materiału dowodowego uznano, że pomimo decyzji Organu I instancji, nie istnieją „uzasadnione wątpliwości” dotyczące gen. Kraszewskiego, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 4 Ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2010 nr 182 poz. 1228). W czasie postępowania potwierdzono zdolność gen. Jarosława Kraszewskiego do zachowania tajemnicy w zakresie określonym w posiadanym przez niego poświadczeniu bezpieczeństwa.

Wydanie decyzji dotyczącej odwołania od decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa gen. Jarosławowi Kraszewskiemu kończy postępowanie odwoławcze. Szczegóły uzasadnienia tej decyzji podlegają ochronie na podstawie przepisów Ustawy o ochronie informacji niejawnych i nie są podawane do publicznej wiadomości.

 

 

Źródło: centrumprasowe.pap.pl

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy