Media publiczne nie informują o aktywności prezydenta Dudy. Jest apel do prezesa Polskiego Radia

Artykuł
FLICKR/GROTOS/CC BY 2.0

Portal telewizjarepublika.pl dotarł do oświadczenia członków Rady Programowej Polskiego Radia, którzy domagają się, aby na najbliższe posiedzenie Rady zaproszono prezesa rozgłośni Andrzeja Siezieniewskiego. Sprawa ma związek z brakiem informacji dotyczących prezydenta Andrzeja Dudy.

Dokument, którym dysponujemy podpisali Tadeusz Deszkiewicz, Krzysztof Czabański i Witold Kołodziejski. Członkowie Rady programowej uważają, że nieinformowanie w głównych serwisach informacyjnych o działalności prezydenta RP jest sprzeczne z zapisami Ustawy o Radiofonii i Telewizji.

Słuchacze nie są informowani o ważnych wydarzeniach z udziałem Prezydenta np. zagranicznych wizyt przedstawicieli japońskiego dworu cesarskiego, Ministra Spraw Zagranicznych Chin, czy trwającej właśnie wizycie belgijskiej Pary Królewskiej. Wczorajsze wystąpienie dla mediów Króla Belgii i Prezydenta Dudy nie znalazło miejsca w głównych wydaniach serwisów informacyjnych.

Nie znajduje się także miejsce dla przedstawiania radiosłuchaczom aktywności ministrów Kancelarii Prezydenta RP. Nie było np. informacji o spotkaniu z przedstawicielami osób, które zaciągnęły kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich.

Nigdy, w czasie minionej kadencji, przedstawiciele Prezydenta RP nie zostali wyłączeni z debaty publicznej, zaś ministrowie Kancelarii Prezydenta byli w radiu i telewizji stałymi komentatorami życia politycznego

– piszą członkowie Rady Programowej Polskiego Radia.

Deszkiewicz, Czabański i Kołodziejski domagają się także od prezesa rozgłośni wyciągnięcia konsekwencji.

Jeżeli zalecenie ograniczenia informowania radiosłuchaczy o działaniach kancelarii Prezydenta RP ma swoje źródło w Zarządzie Polskiego Radia uważamy to za sprzeniewierzenie się ustawowym zapisom dotyczącym misji Polskiego Radia i łamanie prawa. Dlatego prosimy o pilne wyjaśnienie sprawy przez Prezesa Siezieniewskiego. Jeżeli natomiast „wybiórczość” informacji była samowolą szefów anten lub Informacyjnej Agencji Radiowej zwracamy się do Prezesa o wyciągnięcie konsekwencji i poinformowanie o tym Rady na najbliższym posiedzeniu

– podsumowują. 

 

 

Źródło: telewizjarepublika.pl

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy