Mamy kolejny konkret Tuska: dramatyczny spadek polskiego eksportu i importu

Portal TV Republika, wch 03-07-2024, 08:30
Artykuł
TV Republika

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w okresie styczeń–kwiecień br. obroty towarowe handlu zagranicznego były mniejsze niż przed rokiem; eksport liczony w złotych obniżył się wobec ub.r. o 9,9 proc., do 505,6 mld zł, a import spadł o 10,3 proc., do 487,2 mld zł.

Z danych GUS wynika, że obroty handlu zagranicznego w tych miesiącach w 2024 roku były znacznie niższe niż w analogicznym okresie w ub.r., kiedy zanotowano ich wzrost. "Eksport liczony w złotych (w cenach bieżących) obniżył się w porównaniu z okresem czterech miesięcy ubiegłego roku o 9,9 proc. do 505,6 mld zł, a import spadł o 10,3 proc. do 487,2 mld zł. Przed rokiem notowano wzrost eksportu o 12,0 proc., a importu o 1,7 proc." - podał GUS.

Eksport do krajów rozwiniętych zmniejszył się o 10,7 proc., w tym do krajów UE - o 12,2 proc., zaś do krajów rozwijających się spadł o 6,5 proc., a do krajów Europy Środkowo-Wschodniej o 0,6 proc.; w tym do Ukrainy zwiększył się o 9,1 proc., a do Rosji obniżył się o 31,4 proc.

Odnotowano spadek o 35,6 proc. po stronie importu w wymianie z krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Jak wskazali analitycy, było to wynikiem m.in dużego ograniczenia importu z Rosji (o 54,8 proc.) oraz spadku wartości towarów sprowadzanych z Ukrainy (o 25,8 proc.).

Dodano, że import z krajów rozwijających się obniżył się o 11,0 proc., a z krajów rozwiniętych (w tym krajów UE) zmniejszył się o 8,8 proc.

Zaznaczono, że w I kwartale br. zarówno eksport, jak i import (w cenach stałych) zwiększyły się w skali roku - odpowiednio o 3,6 proc. i 1,0 proc. "Większy niż przed rokiem był wolumen eksportu do wszystkich grup krajów, tj. do krajów Europy Środkowo-Wschodniej wzrósł o 52,9 proc., do krajów rozwijających się zwiększył się o 11,8 proc., a do krajów rozwiniętych – o 1,2 proc. (w tym do krajów UE – o 0,4 proc.)" - podano.

Po stronie importu wzrosły obroty z krajami rozwiniętymi - o 4,2 proc., w tym z krajami UE 3,0 proc. "Dużemu ograniczeniu uległ natomiast wolumen towarów sprowadzanych z krajów Europy Środkowo-Wschodniej (o 30,9 proc.). Nieznacznie obniżył się również import z krajów rozwijających się (o 1,8 proc.)" - podkreślono.

"Ceny transakcyjne towarów eksportowanych i importowanych (liczone w złotych) w I kwartale br. spadły odpowiednio o 14,9 proc. i o 13,3 proc. Wskaźnik terms of trade w obrotach ogółem, odmiennie niż przed rokiem, kształtował się niekorzystnie (98,2 wobec 107,6 w analogicznym okresie ub. roku). Wyraźnie pogorszyły się warunki wymiany z krajami Europy Środkowo-Wschodniej (wskaźnik terms of trade spadł do 75,9 z 128,0 rok wcześniej)" - poinformował GUS.

Również niekorzystnie kształtowała się relacja cen w wymianie z krajami rozwijającymi się, w których wskaźnik terms of trade wyniósł 97,8 wobec 106,5, a także z krajami rozwiniętymi - 99,8 wobec 106,3, w tym z krajami UE – 98,2 wobec 105,1 w roku 2023.

Źródło: GUS, Twitter, PAP, Puls Biznesu

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy