Koalicja (anty)Obywatelska w obronie kasty. Po raz kolejny blokują wyczekiwaną reformę sądów

Artykuł
Flickr.com/KrzysztofKućmierz

Na 43. Posiedzeniu Sejm skierował do dalszych prac w komisji dwa projekty prezydenckie zakładające wprowadzenie instytucji sędziów pokoju. Kluby parlamentarne niemal jednogłośnie opowiedziały się za dalszym procedowaniem proponowanych przepisów. Wyjątkiem jak zawsze okazała się Koalicja Obywatelska, która wnioskowała o odrzucenie projektów prezydenta w pierwszym czytaniu.

W czwartek przed południem odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie projektów prezydenckich dotyczących sądów pokoju. Prace nad rozwiązaniami dotyczącymi sędziów pokoju od wiosny prowadził zespół ekspertów pod kierownictwem prof. Piotra Kruszyńskiego. Finalnie na początku listopada do Sejmu wpłynął projekt podpisany przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Zgodnie z proponowanymi zmianami, ma powstać nowa kategoria sądów powszechnych, czyli sądy pokoju. Orzekać w nich będą sędziowie wybrani w wyborach powszechnych na sześcioletnią kadencję. Sędziami pokoju będą mogli zostać obywatele polscy w wieku między 29. a 70. rokiem życia. Na sędziów pokoju będą mogły kandydować osoby z wykształceniem prawniczym i z co najmniej trzyletnim doświadczeniem zawodowym bezpośrednio związanym ze świadczeniem pomocy prawnej, stosowaniem lub tworzeniem prawa.

Sądy pokoju mają działać przy miejscowych sądach rejonowych. Do ich kompetencji będzie należeć rozstrzyganie spraw o wykroczenia, a także niektórych spraw cywilnych. Zajmą się także orzekaniem w części spraw dotyczących występków z Kodeksu karnego takich jak: jazda pod wpływem alkoholu, naruszenie miru domowego, czy uchylanie się od alimentów.

Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej w charakterystyczny już dla siebie sposób, nie zgłębili się w treść merytoryczną projektu ustawy, żądając jedynie jego odrzucenia w pierwszym czytaniu. Wszystko to odbyło się w sposób zgodny z realizowaną przez nich doktryną opozycji totalnej.

Pozostałe kluby opowiedziały się za kontynuacją procedowania projektów, dzięki czemu będą one rozpatrywane w sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka.

Za skandalicznym wnioskiem Koalicji Obywatelskiej o odrzucenie przepisów o sądach pokoju proponowanych przez Andrzeja Dudę zagłosowało 126 posłów związanych z Platformą Obywatelską i jej przystawkami, 297 było przeciw, a politycy Konfederacji wstrzymali się od głosu.

Źródło: dgp.pl sejm.gov.pl

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy