Jan Emeryk Rościszewski prezesem PKO BP. Zastąpi Zbigniewa Jagiełło

Artykuł
Jan Emeryk Rościszewski
Fot. materiały prasowe

Rada nadzorcza PKO BP wybrała dotychczasowego wiceprezesa banku Jana Emeryka Rościszewskiego na prezesa PKO BP – poinformował bank. Rościszewski zastąpi Zbigniewa Jagiełło, który w poniedziałek przestał kierować bankiem.

– To dla mnie wielkie wyróżnienie i wymagające wyzwanie. Podejmuję je z pokorą i ze świadomością ogromnej odpowiedzialności jaka wiąże się ze sterowaniem organizacją o takiej skali. W najbliższej perspektywie w banku skupimy się na dokończeniu realizacji obecnej strategii i wypracowaniu kolejnej. Właściwą drogą, którą powinien podążać bank, jest kontynuacja cyfryzacji – powiedział Rościszewski.

Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego powołała Jana Emeryka Rościszewskiego na prezesa zarządu banku, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Do czasu uzyskania odpowiedniej zgody, Jan Emeryk Rościszewski będzie kierował pracami zarządu PKO Banku Polskiego. Jan Emeryk Rościszewski od 2016 r. związany jest z PKO Bankiem Polskim, gdzie dotychczas kierował Obszarem Rynku Detalicznego i nadzorował spółki grupy kapitałowej. Rada Nadzorcza powołała także Marcina Eckerta na stanowisko wiceprezesa zarządu banku. Obie decyzje Rady Nadzorczej banku zaczęły obowiązywać z chwilą ich podjęcia, czyli od 8 czerwca 2021 roku.

Jan Emeryk Rościszewski od lipca 2016 roku kierował w PKO Banku Polskim Obszarem Rynku Detalicznego obsługującym 11 milionów klientów. To właśnie w tym segmencie działalności banku szczególnie widoczne są efekty transformacji cyfrowej, która systematycznie zmienia Grupę PKO Banku Polskiego w zwinną organizację wyposażoną w najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne. W efekcie tej transformacji obecnie prawie ¾ klientów korzysta z usług banku za pośrednictwem kanałów zdalnych.

Pełnił też funkcje w radach nadzorczych spółek należących do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego: PKO Leasing, PKO Faktoring, PKO Bank Hipoteczny, PKO TFI, PKO Towarzystwo Ubezpieczeń oraz PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń.

Doświadczony menadżer w zakresie bankowości i ubezpieczeń

Powołany na stanowisko prezesa banku Jan Emeryk Rościszewski jest absolwentem Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Institut d’Etudes Politiques de Paris. Posiada dyplom Executive MBA oraz uprawnienia brokera ubezpieczeniowego. Odbył także liczne szkolenia w dziedzinie finansów, ubezpieczeń i zarządzania we Francji, Wielkiej Brytanii i Polsce.

Od trzech dekad pełni kluczowe funkcje menadżerskie w polskich i zagranicznych instytucjach. W latach 1990–1991 pracował we Francji dla AXA Banque oraz AXA International, a w latach 1991–1993 dla Groupe Azur. Między 1993 a 1996 r. był członkiem zarządu TU Azur Ostoja i TUnŻ Azur Życie. Od 1996 r. był związany z francuską grupą BNP Paribas: w latach 1998–2016 był prezesem Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska, a w latach 2001-2016 był dyrektorem generalnym Cardif Assurance Risques Divers w Polsce.

Pełnił też funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Ubezpieczeń. Był przewodniczącym Rady Nadzorczej Pocztylion-Arka PTE, wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Pocztowej Agencji Usług Finansowych, członkiem Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz członkiem Rady Nadzorczej BBI Development NFI.

Jan Emeryk Rościszewski na początku lat 80. działał w Prymasowskim Komitecie Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności. Jest Kawalerem Zakonu Maltańskiego i pełni funkcję szpitalnika Związku Polskich Kawalerów Maltańskich. Został również odznaczony Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta oraz Bene Merito MSZ za wzmacnianie pozycji Polski na arenie międzynarodowej.

Jest autorem lub współautorem książek historycznych oraz artykułów z dziedziny finansów i zarządzania. W wolnych chwilach żegluje, jeździ konno i jeździ na nartach.

Zmiany w składzie zarządu PKO Banku Polskiego

Rada Nadzorcza powołała także Marcina Eckerta na stanowisko wiceprezesa zarządu PKO Banku Polskiego. Marcin Eckert jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Jest też absolwentem Advanced Management Program w Harvard Business School oraz ukończył Leadership Academy for Poland.

Od 28 marca 2019 roku do 7 czerwca 2021 był członkiem zarządu PZU. Od 1 maja 2019 roku był również członkiem zarządu PZU Życie. Z Grupą PZU związany był od 2017 roku, gdzie wcześniej sprawował funkcję dyrektora zarządzającego ds. korporacyjnych. W ramach Grupy PZU odpowiadał między innymi za strategię i projekty, biuro administracji, biuro nadzoru korporacyjnego, biuro nadzoru nad spółkami zagranicznymi oraz Pion Technologii Informatycznych. W latach 2018-2020 był wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Alior Banku oraz był przewodniczącym Rady Nadzorczej PZU Zdrowie. Następnie do 7 czerwca 2021 r. był wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Banku Pekao. Obecnie zasiada w Radzie Nadzorczej Develia.

Marcin Eckert od 2001 roku wykonuje zawód radcy prawnego. Specjalizuje się w tematyce prawa handlowego, prawa podatkowego oraz prawa pracy. Przed zatrudnieniem w Grupie PZU piastował stanowisko Senior Associate w Bird & Bird Szepietowski i Wspólnicy (lider praktyki Benefits & Compensation). Związany był również z TGC Tax Advisers sp. z .o.o. (dyrektor Działu Podatkowego), Mazars Audyt Sp. z o.o. (dyrektor Działu Prawno-Podatkowego) oraz Ernst & Young (senior manager).

Źródło: materiały prasowe

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy