Jak w polityce, tak w życiu. Pod prąd! Grzegorz Braun straci immunitet?

portal tvrepublika.pl 28-09-2022, 13:06
Artykuł
Adrian Grycuk

Dziś wieczorem izba niższa parlamentu rozpatrzy sprawozdanie komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych dotyczące wniosku Komendanta Głównego Policji o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie popełnione w dniu 2 października 2021 r. przez posła Grzegorza Brauna. W lipcu komisja regulaminowa zarekomendowała Sejmowi uchylenie immunitetu Braunowi.

Szef komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych Kazimierz Smoliński (PiS) podkreślił, że sprawa ta dotyczy jazdy samochodem w miejscu niedozwolonym. "Policja chciała go ukarać mandatem, którego poseł nie przyjął, więc Komendant Główny Policji wystąpił do Sejmu o pozbawienie posła immunitetu".

Policja wystąpiła też z dziesięcioma wnioskami dotyczącymi wyrażenia zgody przez Sejm na pociągnięcie Brauna do odpowiedzialności karnej za wykroczenia. Wnioski zostały złożone w okresie od maja do grudnia 2021 r.

Jak wyjaśniły na posiedzeniu komisji policjantki reprezentujące Komendanta Głównego Policji dziewięć wniosków dotyczyło tak naprawdę jednego zachowania, czyli nieprzestrzegania nakazu zakrywania ust i nosa maseczką w okresie, kiedy taki obowiązek wynikał ze stosownych rozporządzeń.

Policjantki mówiły, że Braun nie zakrywał nosa i ust m.in. podczas konferencji prasowych, większych spotkań w Rzeszowie i w Warszawie, a także podczas wejścia na teren komendy Policji w Rzeszowie, a także nie miał maseczki, gdy przybył na posiedzenie Rady miasta Rzeszowa.

Natomiast ostatni, dziesiąty wniosek dotyczył naruszenia zasad ruchu drogowego, czyli złamania zakazu jazdy w obu kierunkach podczas zgromadzenia publicznego w Warszawie w październiku 2021 r.


Źródło: Telewizja Republika

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy