IPN w Gdańsku upamiętni wybitnego wynalazcę

Artykuł
Jan Czochralski zostanie upamiętniony przez IPN
Fot. IPN

Delegacja gdańskiego IPN złoży kwiaty na grobie polskiego uczonego w Kcyni, w związku z obchodami rocznicowymi.

W czwartek, 22 kwietnia przypada 68. rocznica śmierci Jana Czochralskiego, chemika, wynalazcę metody wzrostu kryształów, zwaną „metodą Czochralskiego”. Obecnie jest ona podstawą w procesie produkcji układów scalonych.

 Jan Czochralski urodził się 23 października 1885 roku w Kcyni na Pałukach, w województwie kujawsko-pomorskim. Pochodził z rodziny wielkopolskich rzemieślników. Interesował się chemią, pracował również w aptece. Przed wybuchem II wojny światowej pracował w Ministerstwie Spraw Wojskowych, w końcu 1939 roku za zgodą władz konspiracyjnych uzyskał pozwolenie, na to, aby założyć Zakład Badań Materiałów. Dzięki temu, że do pracy potrzebował maszyn będących wyposażeniem Politechniki Warszawskiej, przyczynił się do uchronienia ich przed zniszczeniem. Współpracował z wywiadem AK, dzięki czemu żołnierze mogli poznać budowę zdobytych części rakiet V1 i V2. Dzięki swoim osobistym kontaktom z Niemcami mógł w potrzebie wykorzystać je w celu ratowania ludzi z obozów czy więzień hitlerowskich.

 Po wojnie Czochralski został aresztowany pod zarzutem „współpracy z niemieckimi władzami okupacyjnymi na szkodę osób spośród ludności cywilnej, względnie Państwa Polskiego”. Został uniewinniony w sierpniu 1945r. , jednak Senat Politechniki Warszawskiej nie zgodził się na jego powrót do pracy na uczelni. Pozostałe lata swojego życia spędził w Kcyni, zajmując się produkcją wyrobów kosmetycznych. Przyczyną jego śmierci był atak serca podczas rewizji przeprowadzonej przez UB. Senat Politechniki Warszawskiej dopiero po upływie 66 lat zrehabilitował swojego dawnego pracownika.

 Z racji mijających 68 lat od śmierci tego wynalazcy, IPN Gdańsk Delegatura IPN w Bydgoszczy złoży kwiaty na grobie oraz przy obelisku, upamiętniającego badacza w Kcyni gdzie się urodził.

Źródło: IPN

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy