E-Recepta. Lekarze chcą rozszerzenia o nowe funkcjonalności

Artykuł
E-Recepta została wprowadzona w 2020 r.
Fot. pixabay/Free-Photos

Według ekspertów rozszerzenie e-recepty o dodatkowe narzędzia, np. informujące lekarza o nadużywaniu przez pacjenta pewnych grup leków, może poprawić skuteczność leczenia chorób przewlekłych.

Projekt, który przewiduje rozszerzenie funkcjonalności recept online został przedstawiony Ministerstwu Zdrowia i NFZ. Obecnie prowadzone są rozmowy na temat pilotażu. Projekt został przygotowany przez ekspertów z Uczelni Łazarskiego oraz klinicystów w obszarze astmy, pod kierunkiem dr Małgorzaty Sobotki-Gałązki. Projekt

Cyfryzacja może być pomocne dla lekarza w procesie podejmowania czy modyfikowania decyzji terapeutycznej.

Pierwszym obszarem terapeutycznym, w którym mogłyby być zastosowane rozszerzenia e-recept jest astma oskrzelowa.

Rozszerzenie miałoby polegać na dodaniu alertów, które w trakcie wizyty poinformują lekarza o ryzyku nadużywania przez pacjenta określonych grup leków. To umożliwiłoby lepszą kontrolę choroby.

Pomoc w rozpoznaniu przyjmowanych leków

Lekarze w Polsce nie mają w elektronicznym systemie do wystawiania recept informacji na temat historii preskrypcji. Eksperci przypominają, że wiedza na temat przepisywania leków, również przez innych specjalistów, jest dla nich istotna. Dodają, że pacjenci nie zawsze informują lekarzy jakie i w jakich ilościach leki przyjmują.

- Informacja zwrotna dostarczona lekarzowi nt. ilości wykupionych leków dla danego wskazania może znacząco podnieść skuteczność terapii, także poprzez edukację pacjentów, niestosujących się do zaleceń - tłumaczy dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego.

Według niej przez takie działania można realizować bardziej skuteczną opiekę medyczną, dostępną bez względu na miejsce zamieszkania i monitorowaną pod względem zgodności ze standardami terapeutycznymi.

Źródło: pulsmedycyny

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy