Do prokuratury wpłynęło zawiadomienie przeciwko Hołowni! Rzecz dotyczy komisji ds. badania wpływów rosyjskich w Polsce!

Portal TV Republika, wch 02-04-2024, 15:00
Artykuł
TV Republika

Do Prokuratury Rejonowej Białystok-Północ wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez "Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szymona Hołownię". Składający je mieszkaniec stolicy Podlasia (imię i nazwisko znane redakcji) uważa, że marszałek "niedopełnił obowiązków funkcjonariusza publicznego" nie wyznaczając terminu zgłaszania kandydatur do komisji badania wpływów rosyjskich w Polsce. Przypomnijmy, że koalicja 13 grudnia odwołała, co prawda na pierwszym posiedzeniu sejmu dotychczasowy skład komisji (na jej czele stał prof. Sławomir Cenckiewicz), ale nie podjęła decyzji o jej likwidacji, gdyż obawiała się weta prezydenta. Komisja więc de iure istnieje, co może być teraz źródłem kłopotów dla rotacyjnego marszałka.

W uzasadnieniu zawiadomienia, które 25 marca zostało złożone w białostockiej prokuraturze czytamy: "Zgłoszenie dotyczy niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego w osobie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szymona Franciszka Hołowni, który nie wydał postanowienia o wyznaczeniu terminu do przedstawienia kandydatów na członków Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007 – 2022 przez kluby poselskie lub parlamentarne.

29 listopada 2023 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej odwołał ośmiu członków Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007 – 2022.

Zgodnie z art. 49a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007 – 2022 w związku z art. 35 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szymon Franciszek Hołownia obowiązany był wydać postanowienie o wyznaczeniu terminu do przedstawienia kandydatów na członków Komisji bez zbędnej zwłoki.

Funkcjonariusz publiczny Pan Szymon Franciszek Hołownia nie dopełnił swoich obowiązków, tzn. nie wydał odpowiedniego postanowienia do dnia dzisiejszego, działając w ten sposób na szkodę interesu publicznego.

W tym stanie rzeczy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa uznać należy za w pełni zasadne".

Źródło: mat. nadesłany

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy