Burze, upały i podniesienie stanu wód. IMGW ostrzega!

portal tvrepublika.pl,zk 22-06-2024, 11:00
Artykuł
canva.com

IMGW wydał dzisiaj ostrzeżenia meteorologiczne przed silnymi burzami w niemal całym kraju oraz przed upałami w południowo-wschodniej części kraju. Ponadto, instytut ostrzega przed gwałtownym wzrostem stanów wody w 11 województwach.

Ostrzeżenia trzeciego stopnia przed burzami wydano dla południowo-wschodniej części Polski, w tym dla całego województwa podkarpackiego oraz większości województwa lubelskiego. Ponadto, ostrzeżenie najwyższego stopnia obejmie również część województwa mazowieckiego, małopolskiego oraz świętokrzyskiego.

Ostrzeżenie trzeciego stopnia przewiduje wystąpienia groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Groźne zjawiska meteorologiczne lub skutki ich wystąpienia uniemożliwią prowadzenie działalności. Należy spodziewać się znaczących zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu.

Ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami wydano dla większości województwa mazowieckiego oraz części województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego oraz małopolskiego.

Ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu mogą ograniczyć prowadzenie działalności. Należy spodziewać się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla pozostałych części kraju. Jedynym obszarem, w którym ostrzeżenia przed burzami nie obowiązują jest zachodnia część województwa zachodniopomorskiego.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Należy spodziewać się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia.

Ostrzeżenia przed burzami w zależności od regionu będą obowiązywały do godz. 15.00, 18.00 lub 20.00.

W związku z burzami Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w siedmiu województwach alert: "Uwaga! Dziś (22.06) burze z gradem i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr".

Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 40 mm oraz porywy wiatru do 120 km/h. Lokalnie grad.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed upałami wydano w południowo-wschodniej części kraju. Ostrzeżenie objęło część województwa lubelskiego oraz podkarpackiego. Ostrzeżenia będą obowiązywały do godz. 18.00.

IMGW wydało w sobotę również ostrzeżenie hydrologiczne przed gwałtownymi wzrostami stanów wody dla wschodniej oraz południowo zachodniej części kraju. Obejmuje ono w całości województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie, małopolskie, świętokrzyskie oraz dolnośląskie. Ostrzeżenie obowiązuje również w części województwa śląskiego, opolskiego, lubuskiego oraz łódzkiego.

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ostrzeżenia hydrologiczne wydano w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego występowania może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia informuje o gwałtownych wzrostach stanów wody bez przekroczeń stanów ostrzegawczych i alarmowych.

Ostrzeżenia hydrologiczne w zależności od regionu będą obowiązywały do godz. 21.00.

Źródło: portal tvrepublika.pl, X, PAP

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy