77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Awans dla powstańca z AK

Artykuł
Stanisław Sierawski był wielokrotnie odznaczany
Fot. Twitter/Ministerstwo Obrony Narodowej

Minister Mariusz Błaszczak wręczył ppłk. Stanisławowi Sierawskiemu, żołnierzowi Armii Krajowej i powstańcowi warszawskiemu awans na stopnień pułkownika Wojska Polskiego.

Stanisław Sierawski urodził się 12 kwietnia 1915 roku w Olszewnicy Starej. Jego ojciec Tomasz zmarł gdy Stanisław miał 6 lat, matka Franciszka została z sześciorgiem dzieci.

W 1937 roku Stanisław Sierawski został powołany do służby w 32 Pułku Piechoty stacjonującym w Modlinie. Uczestniczył w walkach z Niemcami w obronie Modlina jako dowódca drużyny granatników. Po kapitulacji twierdzy dostał się do niewoli, z której został zwolniony 15 października 1939 r. Wiosną 1940 r. nawiązał kontakty ze środowiskami syndykalistycznymi i pod pseudonimem „Stachurski” wstąpił do oddziału sabotażowo-szturmowego działającego w okolicach Legionowa i na warszawskiej Pradze. Po akcji scaleniowej działał w Obwodzie VII „Obroża” AK. W 1942 r. ukończył konspiracyjną szkołę podoficerską w Chotomowie. Podczas Powstania Warszawskiego pełnił służbę na terenie Rejonu I AK Legionowo w Plutonie 707.

Stanisław Sierawski był wielokrotnie odznaczany, otrzymał między innymi Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i liczne odznaczenia wojenne. W 2013 roku Rada Gminy Jabłonna przyznała mu tytuł Zasłużonego Dla Gminy Jabłonna. 29 kwietnia 2015 r. uchwałą z VIII sesji Rady Gminy Jabłonna został wyróżniony tytułem Honorowy Obywatel Gminy Jabłonna.

Źródło: Twitter/Ministerstwo Obrony Narodowej, jablonna.pl

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy