76. rocznica wyzwolenia obozu Mauthausen-Gusen. Gliński: Bez pamięci o przeszłości nie ma przyszłości

Więźniowie byli ofiarami masowych egzekucji oraz eksperymentów pseudomedycznych
twitter/PLinAustria

Dzisiaj przypada 76. rocznica wyzwolenia niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych Mauthausen-Gusen.

5 maja 1945 roku wojska amerykańskie wyzwoliły niemiecki obóz Mauthausen-Gusen - jedno z największych miejsc zagłady Polaków w czasie II wojny światowej.

- Wciąż czekamy na właściwe upamiętnienie przez rząd Austrii zbrodni dokonanych w Gusen - powiedział wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński w 76. rocznicę wyzwolenia obozów koncentracyjnych Mauthausen-Gusen.

- Mauthausen i Gusen są świadectwami zbrodni i cierpienia, ale również są miejscami naszej pamięci o ofiarach, dla których pobyt w obozie koncentracyjnym stał się prawdziwym piekłem na ziemi. Bez pamięci o przeszłości nie ma przyszłości. Jeśli przeszłość ma być nauką i przestrogą, wymaga tego, aby zachować materialne pozostałości tych miejsc dla przyszłych pokoleń. Dlatego tak ważne jest, aby wyrazem naszej pamięci było właściwe zadbanie o zachowanie terenów dawnych obozów koncentracyjnych - powiedział Gliński.

Więźniowie Mauthausen-Gusen wykonywali ciężkie prace m.in. w fabrykach i zakładach zbrojeniowych. Ludzie w obozie umierali z powodu złych warunków bytowych, chorób i epidemii.

- Te miejsca powinny pozostać świadectwem rozdziału historii, który nie może zostać przez nas zapomniany i o którym powinniśmy edukować przyszłe pokolenia - zaapelował w 76. rocznicę wyzwolenia obozów koncentracyjnych Mauthausen-Gusen wicepremier Piotr Gliński.

Minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu podkreślił, że państwo polskie spełnia obowiązek pamięci wobec miejsc niemieckiego terroru zorganizowanego przez Niemców w Polsce.

- Wciąż natomiast czeka na właściwe upamiętnienie przez rząd Austrii zbrodni dokonanych w Gusen - zaznaczył.

Źródło: yt/MinisterstwoKultury, DziedzictwaNarodowego i Sportu, twitter/PLinAustria

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy