Terytorialsi podpisali umowę z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym

Artykuł
Flickr

Stale rosnąca liczba żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, coraz większe zaangażowanie w działania przeciwkryzysowe oraz duża aktywność szkoleniowa formacji na terenie całego kraju - to czynniki, które legły u podstaw sformalizowania współpracy pomiędzy Wojskami Obrony Terytorialnej i Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. – przekazał płk Marek Pietrzak, rzecznik Terytorialsów.

W środę w siedzibie Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej w Zegrzu podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Wojskami Obrony Terytorialnej, a Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Umowę w imieniu WOT sygnował dowódca gen. dyw. Wiesław Kukuła, a ze strony LPR dyrektor prof. dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski. Przy podpisaniu porozumienia obecni byli również mgr inż. pil. Jan Paluch, zastępca Dyrektora LPR ds. Operacyjno-Szkoleniowych oraz płk Robert Bąkowicz, szef Oddziału Współpracy Cywilno-Wojskowej w Dowództwie WOT.

- Zasadniczym celem porozumienia jest sformalizowanie procesów, których efektem będzie skuteczniejsze wspieranie społeczności przez obie instytucje. Wojska Obrony Terytorialnej coraz szerzej zaangażowane w działania przeciwkryzysowe rozwijają kompetencje zapewniające efektywne użycie Lotniczego Pogotowia Ratowniczego na terenie całego kraju. Podobne kompetencje posiadają już strażacy Państwowej Straży Pożarnej i druhowie wybranych Ochotniczych Straży Pożarnych – podkreślił gen. dyw. Wiesław Kukuła.

Efektem podpisanej umowy będzie również poprawa  bezpieczeństwa żołnierzy realizujących coraz bardziej zaawansowane cele szkoleniowe poprzez szybsze udzielenie pomocy w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Porozumienie zakłada, że żołnierze WOT w toku akcji ratowniczych podejmowanych w czasie wykonywania czynności służbowych będą mogli wezwać śmigłowiec HEMS w przypadku konieczności udzielenia pomocy żołnierzowi, znajdującemu się w stanie nagłego zagrożenia dla życia lub zdrowia. 

Porozumienie zakłada również organizowanie wspólnych szkoleń mających na celu weryfikację i doskonalenie procedur współdziałania oraz podnoszenie poziomu bezpieczeństwa realizowanych zadań. Żołnierze WOT zobowiązani będą do odpowiedniego przygotowania i zabezpieczenia miejsca lądowania i startu śmigłowca HEMS oraz udzielenia pomocy zespołowi ratunkowemu w zakresie przemieszczenia personelu medycznego i poszkodowanego żołnierza. Strony porozumienia deklarują współpracę kadry instruktorskiej podczas organizowania szkoleń i analizowania ich efektów, wymianę materiałów dydaktycznych i szkoleniowych oraz doświadczeń w zakresie ratownictwa.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe będzie mogło korzystać z potencjału WOT w zakresie infrastruktury, w tym bazy noclegowej szczególnie w przypadku organizowania ćwiczeń i szkoleń terenowych.

 

Źródło: WOT

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy