I znowu sukces polskiego rządu! Agencja ratingowa Moody's podwyższyła szacunek PKB Polski!

Artykuł
Flickr

Widać, że rządy Beaty Szydło powodują, że Polska z miesiąca na miesiąc staje się coraz bardziej potężniejszym państwem w Europie. Z raportu agencji ratingowej Moody`s wynika, że podwyższono szacunek PKB Polski na 2017 rok z 2,9 proc. do 3,2 proc. Wszystko dlatego, że uznano że perspektywy wzrostu gospodarczego w Polsce znacznie się poprawiły.

Z raportu wynika, że tak szybkiemu wzrostowi gospodarczemu w Polsce sprzyja rosnąca konsumpcja prywatna. W raporcie możemy przeczytać m.in. "Szybszy niż oczekiwano spadek bezrobocia w lutym, solidny nominalny wzrost płac rdr w sektorze przedsiębiorstw rzędu 4,3 proc. w styczniu oraz 4,0 proc. w lutym vs przeciętny wzrost o 3,8 proc. w poprzednim roku, a także solidne przyrosty wydajności od 2015 r. wskazują na wyższą konsumpcję prywatną, która jest głównym motorem wzrostu gospodarczego w Polsce. Konsumpcja prywatna odpowiada za ok. 60 proc. polskiego PKB, a wyższa konsumpcja wzmocni popyt wewnętrzny". 

Co najważniejsze, agencja ratingowa wieszczy, że w 2017 roku w Polsce nabiorą tempa wszelkiego rodzaju inwestycje z wykorzystaniem funduszy unijnych włącznie. 

Przypomnijmy, że w styczniu agencja Moody's prognozowała, iż w 2018 r. PKB Polski wzrośnie o 2,8 rdr. Teraz jest już 3,2. 

Widać, że rząd polski naprawia naszą gospodarkę!

 

Źródło: money.pl

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy