Hymn Polski do poprawki?

Gabriel Kayzer 03-05-2017, 12:30
Artykuł
Flickr

Niedawno rozgorzała w Polsce debata nad ewentualną zmianą Ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Jedna z propozycji mówi o zmianie godła poprzez usunięcie ze skrzydeł Orła Białego gwiazdek oraz zastąpienie otwartej korony zamkniętą koroną zwieńczoną krzyżem. Skoro ma dojść w tej ustawie do tak znaczących i symbolicznych zmian, to warto również pochylić się nad polskim hymnem i uzupełnić go o pewne treści. - pisze Gabriel Kayzer.

 

Słowa hymnów państwowych mają za zadanie wskazywać to, co jest dla danego narodu najważniejsze. Warto więc, abyśmy poszerzyli nasz hymn o dwie zwrotki, które znajdowały się w pierwotnej wersji Pieśni Legionów Polski we Włoszech, zwanej Mazurkiem Dąbrowskiego, do którego słowa napisał Józef Wybicki. W zwrotkach tych znajduje się bowiem odwołanie do zgody narodowej, a także do Tadeusza Kościuszki i samego Boga.

 

Niemiec, Moskal nie osiędzie,
gdy jąwszy pałasza,
hasłem wszystkich zgoda będzie
i ojczyzna nasza.

 

Na to wszystkich jedne głosy:
„Dosyć tej niewoli
mamy Racławickie Kosy,
Kościuszkę, Bóg pozwoli”.

 

W dobie istnienia w naszym narodzie głębokich politycznych i ideologicznych podziałów, czymś wyjątkowo istotnym jest wskazanie w polskim hymnie jako wzoru zgody narodowej, do której wszyscy Polacy powinni dążyć ze wszystkich sił. Musimy mieć bowiem zawsze w pamięci, że największe porażki i tragedie jakich doświadczyliśmy na przestrzeni wieków wynikły przede wszystkim z wewnętrznych sporów i braterskich waśni, które skwapliwie wykorzystywali nasi wrogowie. Niestety nie wyciągnęliśmy wniosków z tej lekcji historii i mimo homogeniczności naszego społeczeństwa wciąż stanowimy podatny grunt pod stosowanie na naszym podwórku przez ościenne państwa zasady „divide et impera”. Gdybyśmy mieli zaś wskazane w hymnie Polski, że zawsze musimy trzymać się razem - a więc nie biegać na skargę do obcych stolic i zagranicznych mediów - i za nasze wspólne hasło obrali zgodę oraz solidarność narodową, to nie straszny byłby nam żaden nieprzyjaciel. W jedności siła.

 

Co do drugiej zwrotki, w której mowa jest o Tadeuszu Kościuszce i Bogu, to z pewnością znajdzie się wielu Polaków, którym spodoba się obecność w naszym hymnie odwołania do Stworzyciela oraz naczelnika w sukmanie, którego Sejm RP ustanowił jednym z patronów 2017 roku.

 

Zmiany w godle, hymnie oraz odbudowanie w Warszawie Pałacu Saskiego i Pałacu Brühla na pewno byłyby dla Polaków i innych narodów jasnym i czytelnym sygnałem tego, w którą stronę zmierza obecnie Polska oraz świadczyłyby o tym, że wyciągamy wnioski z naszej przeszłości i nie pozwolimy już więcej żadnemu innemu państwu, aby nas rozgrywało i na siebie wzajemnie napuszczało.

Źródło: Telewizja Republika

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy