Zaciśnięcie współpracy regionalnej. Trójkąt Lubelski w dziedzinie kultury

Artykuł
gov.pl

Podczas inauguracji Europejskiej Stolicy Kultury w Kownie ministrowie z Polski, Litwy i Ukrainy zapowiedzieli szerszą współpracę w dziedzinie kultury i dziedzictwa w ramach Trójkąta Lubelskiego.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości związanej z nadaniem mieście tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2022 doszło do spotkania wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego, z ministrem kultury Litwy Simonasem Kairysem i ministrem kultury i polityki informacyjnej Ukrainy Oleksandrem Tkaczenko.

Politycy zapowiedzieli zacieśnienie współpracy w dziedzinie kultury i dziedzictwa w ramach funkcjonującego Trójkąta Lubelskiego.

- Chcemy rozwijać te działania, które łączą nasze kraje i które wzmacniają naszą współpracę. Kultura, dziedzictwo, wspólna historia to te wartości, które nas dzisiaj częściej łączą niż dzielą i należy wykorzystać ten dobry czas, aby czerpiąc z przeszłości, dbać o teraźniejszość i budować przyszłość - podkreślił po spotkaniu wicepremier Gliński

Pierwszą wspólną inicjatywą państw Trójkąta Lubelskiego w dziedzinie kultury i dziedzictwa będzie program wizyt studyjnych oraz spotkań dla młodzieży.

Kolejne spotkanie ministrów kultury Trójkąta Lubelskiego odbędzie się w Kijowie na zaproszenie ministra Tkaczenki.

Źródło: gov.pl

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy