Wojska Obrony Terytorialnej wspierają działania Straży Granicznej

Artykuł
Fot. DWOT

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej od ponad miesiąca prowadzą operację pk. „Silne Wsparcie”. Celem działań jest pomoc Straży Granicznej oraz mieszkańcom przygranicznych rejonów Polski.

Operacja pk. „Silne Wsparcie” rozpoczęła się w dniu 3 września 2021 r., jest ona prowadzona na terenie województw podlaskiego i lubelskiego. Działania żołnierzy 1 Podlaskiej Brygady OT oraz 2 Lubelskiej Brygady OT wspierają żołnierze brygad WOT.

Początkowo działania żołnierzy WOT były skupione na bezpośrednim kontakcie z samorządowcami, przedstawicielami lokalnych społeczności, a także mieszkańcami terenów objętych stanem wyjątkowym. Działania te realizowali żołnierze Zespołów Oceny Wsparcia – wielokrotnie wcześniej wykorzystywanych, na przykład przy okazji usuwania skutków sytuacji kryzysowych.

Do dowództwa WOT napływało wiele wniosków i obserwacji. Wynikały one z nowej sytuacji, z jaką przyszło się zmierzyć mieszkańcom terenów przygranicznych. Teretorialsi szybko reagowali na kolejne potrzeby mieszkańców, np. oświetlili tereny małych miejscowości przygranicznych. Uruchomili też specjalną linię wsparcia. Za jej pośrednictwem można zgłosić wniosek o pomoc psychologiczną, a także inne doraźne potrzeby. Pod numerem 800-100-115 przez całą dobę dyżurują żołnierze WOT. Uspakajają oni mieszkańców w przypadku ich niepokoju co do aktywności wojsk w terenie przygranicznym. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej prowadzą również szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa na rzecz lokalnych samorządów, w tym także doradztwo w zakresie zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

Kolejne działania realizowane w ramach operacji „Silne Wsparcie” skupiają się na uszczelnieniu granicy państwowej, jej monitoringu oraz lokalizacji i pomocy imigrantom, którzy znaleźli się po polskiej stronie granicy. Żołnierze WOT udzielają im bezpośredniego wsparcia, dostarczają żywność i wodę oraz zabezpieczają ich do czasu przekazania funkcjonariuszom Straży Granicznej. W skład patroli wchodzą żołnierze przeszkoleni z zasad udzielania pierwszej pomocy. Działania patrolowe prowadzone są też na odcinku granicy na rzece Bug, w tym przypadku żołnierze WOT wykorzystują płaskodenne łodzie patrolowe oraz bezzałogowce rozpoznawcze. Grupy Rozpoznania Obrazowego, które wykorzystują bezzałogowce FlyEye prowadzą obserwacje z wykorzystaniem kamer dziennych oraz termowizyjnych. Obraz z bezzałogowców umożliwia bardzo dokładne lokalizowanie miejsc podejścia imigrantów, ich aktywności, w tym przygotowywania się do nielegalnego przejścia przez granice. Pozyskane w ten sposób informacje są przekazywane do Straży Granicznej. W ostatnich dniach do operacji „Silne Wsparcie” włączone zostały Grupy Ratowniczo – Poszukiwawcze (GRP K-9) z psami. W skład tych grup wchodzą nawigatorzy, przewodnicy oraz psy ratownicze wyszkolone do poszukiwania osób zaginionych. Zdaniem tych grup jest dotarcie do imigrantów potrzebujących pomocy, narażonych na utratę zdrowia lub życia.

Źródło: DWOT

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy