Węgry walczyły z Parlamentem Europejskim. TSUE oddalił skargę na rezolucję PE

Artykuł
Trybunał Europejski w składzie wielkiej izby oddalił węgierską skargę
Fot. pixabay/dimitrisvetsikas1969

Rezolucja Parlamentu Europejskiego wszczynającą procedurę stwierdzenia, że zaistniało wyraźne ryzyka poważnego naruszenia przez to państwo członkowskie wartości, na których opiera się Unia została oddalona przez Trybunał Sprawiedliwości UE.

Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie wniosku wzywającego Radę Unii Europejskiej do stwierdzenia, zgodnie z art. 7 traktatu, istnienia wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Węgry wartości, na których opiera się UE. Miało to miejsce 12 września 2018 r.

Spowodowało to wszczęcie procedury przewidzianej w art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), która może prowadzić do zawieszenia określonych praw wynikających z przynależności danego państwa członkowskiego do Unii.

Węgierskie władze uważają, że przy obliczaniu głosów, które zostały oddane, Parlament Europejski powinien był uwzględnić wstrzymujących się od głosu. Władze Węgier wniosły skargę mającą na celu stwierdzenie nieważności tej rezolucji.

Dzisiaj Trybunał Europejski oddalił tę skargę. Orzekł, że do ustalenia tego, czy została uzyskana większość dwóch trzecich oddanych w tym głosowaniu głosów nie jest konieczne uwzględnienie wstrzymujących się parlamentarzystów.

Źródło: wnp

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy