„W celu ochrony niezawisłości polskich sędziów". Pozew Komisji Europejskiej wobec Polski

Artykuł
„Polskie regulacje nie odbiegają od standardów obwiązujących w UE” – stwierdził Piotr Müller
Fot. Krzysztof Kućmierz / Flickr

Wniosek KE do TSUE nie ma prawnego i faktycznego uzasadnienia; polskie regulacje nie odbiegają od standardów w UE – tak rzecznik rządu Piotr Müller odniósł się do wniosku Komisji Europejskiej do TSUE ws. Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej „w celu ochrony niezawisłości polskich sędziów”. KE postanowiła również zwrócić się do TSUE o zastosowanie tzw. środków tymczasowych do czasu wydania ostatecznego wyroku w sprawie.

„Wniosek KE do TSUE nie ma prawnego i faktycznego uzasadnienia. Regulacja obszaru związanego z wymiarem sprawiedliwości należy do wyłącznej domeny krajowej, co wynika wprost z Konstytucji RP i unijnych traktatów” – napisał po decyzji KE rzecznik rządu Piotr Müller.

„Polskie regulacje nie odbiegają od standardów obwiązujących w UE” – dodał.

Komisja Europejska uważa, że „Polska narusza prawo UE, zezwalając Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego - której niezawisłość nie jest gwarantowana – na podejmowanie decyzji, które mają bezpośredni wpływ na sędziów i sposób wykonywania przez nich funkcji”.

We wniosku o zastosowanie środków tymczasowych Komisja zwróci się do Trybunału m.in. o zawieszenie przepisów uprawniających Izbę Dyscyplinarną SN do rozstrzygania wniosków o uchylenie immunitetu sędziowskiego, a także w sprawach dotyczących zatrudnienia, zabezpieczenia społecznego i przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego, a także o zawieszenie skutków decyzji podjętych już przez Izbę Dyscyplinarną SN w sprawie uchylenia immunitetu sędziowskiego.

Źródło: PAP

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy