Urzędnicy podejrzani w związku z organizowaniem nielegalnego przekraczania granicy!

portal tvrepublika.pl,zk 29-05-2024, 12:00
Artykuł
canva.com

Straż Graniczna z Radomia rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą specjalizującą się w organizowaniu cudzoziemcom nielegalnego przekraczania granicy Polski. Zatrzymano 10 osób, 5 z nich aresztowano. Wśród podejrzanych są pracownicy urzędu pracy.

Rzeczniczka Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej kpt. SG Dagmara Bielec poinformowała w środę, że śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Grójcu (mazowieckie).

Do zatrzymań i przeszukań mieszkań należących do osób podejrzanych o przestępczy proceder, a także pomieszczeń biurowych siedziby powiatowego urzędu, doszło w ub. tygodniu. "W wyniku przeszukania funkcjonariusze Straży Granicznej zabezpieczyli na miejscu kilkadziesiąt nośników danych, w tym karty sim, pendrivy, komputery oraz telefony komórkowe, jak również kilkadziesiąt pieczątek firmowych, dokumentację bankową, zaświadczenia i oświadczenia" – przekazała kpt. Bielec. Na poczet przyszłych kar zajęto cztery samochody o łącznej wartości przeszło 187,6 tys. zł, ponad 187 tys. zł oraz 1,8 tys. euro.

Zorganizowana grupa przestępcza działała od 2019 do 2024 roku na terenie południowych powiatów woj. mazowieckiego i miała na celu organizowanie nielegalnego przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemcom z krajów podwyższonego ryzyka migracyjnego.

"Zamieszane w przestępczy proceder osoby dostarczały dokumentację niezbędną do uzyskania wizy krajowej oraz poświadczanie nieprawdy, co do zamiaru zatrudnienia cudzoziemca i zapewnienia mu zakwaterowania na terytorium RP i tym samym wyłudzały poświadczenia nieprawdy od urzędników jednego z powiatowych urzędów pracy w postaci zaświadczeń o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej" - przekazała rzeczniczka SG. Chodzi o obywateli: Turcji, Gruzji, Turkmenistanu, Uzbekistanu, Indii, Pakistanu, Rwandy, Afganistanu, Filipin, Ghany, Kazachstanu, Iraku, Iranu, Nigerii, Bangladeszu, Nepalu, Sri Lanki i Białorusi.

"Co istotne, o udział w grupie przestępczej podejrzewa się między innymi urzędników państwowych, jak i osoby prywatne, które w wyniku przedmiotowego procederu uczyniły sobie stałe źródło dochodu, osiągając znaczne korzyści majątkowe" - podkreśliła kpt. Bielec

Według ustaleń funkcjonariuszy Straży Granicznej grupa działając w ten sposób, mogła wyłudzić ponad 5 tys. zaświadczeń o wpisie wniosków do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej.

Trzem osobom spośród 10 zatrzymanych postawiono zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Wobec pięciu osób sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. W stosunku do pozostałych 5 podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju z jednoczesnym zatrzymaniem paszportu

Źródło: portal tvrepublika.pl, PAP

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy