SO w Warszawie: wstrzymanie decyzji dot. przejęcia Polska Press niezaskarżalne

Artykuł
Prezes UOKiK zgodził się na przejęcie Polska Press przez PKN Orlen na początku lutego
Fot. PAP/Łukasz Gągulski

Postanowienie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wstrzymujące wykonanie decyzji prezesa UOKiK wyrażającej zgodę na przejęcie Polska Press przez PKN Orlen jest niezaskarżalne – poinformował Sąd Okręgowy w Warszawie.

Wczoraj Biuro RPO informowało, że sąd uwzględnił wniosek RPO o wstrzymanie wykonania decyzji prezesa UOKiK w sprawie koncentracji – przejęcia przez PKN Orlen spółki Polska Press. Informację o takim rozstrzygnięciu sądu RPO uzyskał telefonicznie w poniedziałek w sekretariacie Sądu Okręgowego w Warszawie, w XVII Wydziale – Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

We wtorek przed południem warszawski sąd okręgowy w krótkim komunikacie potwierdził tę informację. – Informujemy, że Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (...) wstrzymał wykonanie decyzji Prezesa UOKiK z dnia 5 lutego 2021 r. wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez PKN Orlen S.A. w Płocku kontroli nad Polska Press Spółką z o.o. w Warszawie – głosi ten komunikat. Dodano w nim, że „powyższe postanowienie jest niezaskarżalne”.

SO w komunikacie przywołał przepis Kodeksu postępowania cywilnego mówiący, że „w przypadku wniesienia odwołania od decyzji Prezesa Urzędu, sąd ochrony konkurencji i konsumentów może na wniosek strony, która wniosła odwołanie, wstrzymać wykonanie decyzji do czasu rozstrzygnięcia sprawy”.

RPO odwołał się od zgody na przejęcie przez PKN Orlen Polska Press

5 marca informowano, że RPO odwołał się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zgody na koncentrację polegającą na przejęciu przez PKN Orlen kontroli nad Polska Press i wniósł, by sąd uchylił tę zgodę.

Prezes UOKiK zgodził się na przejęcie Polska Press przez PKN Orlen na początku lutego br. RPO w swym odwołaniu chce, by sąd uchylił zgodę prezesa UOKiK.

Wówczas informowano, że dodatkowo – w oddzielnym wniosku – RPO chciał też, by sąd wstrzymał wykonanie tej decyzji do czasu rozstrzygnięcia głównego odwołania.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami odwołanie przekazuje się do sądu za pośrednictwem UOKiK, zaś prezes UOKiK ma trzy miesiące na przesłanie tego odwołania do sądu, jeśli wcześniej w trybie autokontroli nie zmieni swojej decyzji o zgodzie na koncentrację. Dlatego obecnie Rzecznik oczekuje na przekazanie przez prezesa Urzędu odwołania do sądu.

Natomiast związany z odwołaniem wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji, w tym także zakaz wykonywania przez PKN Orlen praw udziałowych w Polska Press, wysyła się już bezpośrednio do sądu. W połowie marca informowano, że sąd zarejestrował ten wniosek RPO. Jak wynika z informacji rzecznika, został on rozpoznany 8 kwietnia br.

Źródło: PAP

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy