W artykule wskazano, że przez granicę polsko-białoruską przechodzi ok. 10% rosyjskiego importu.