Ponad 172 mld zł trafiło dotychczas do przedsiębiorców ze wszystkich tarcz łącznie. Można składać kolejne wnioski o wsparcie

Artykuł
Skutki pandemii najbardziej odczuła m.in. branża gastronomiczna
Pexels.com

Rząd na pomoc przedsiębiorcom przekazał już ponad 172,6 mld zł. Dzięki tym środkom i zastosowanym rozwiązaniom uratowaliśmy ponad 6 mln miejsc pracy – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Od 30 grudnia przedsiębiorcy mogą składać w ZUS wnioski o skorzystanie z kolejnych instrumentów Tarczy Antykryzysowej.

Rząd zdaje sobie sprawę z tego, że w grupie najdłużej odczuwającej skutki pandemii są firmy z branży gastronomicznej, kulturalno-rozrywkowej, sportowej, turystycznej i transportowej – podkreśliła minister. Dzięki rozwiązaniom wdrożonym w ramach tzw. Tarczy 6.0 otrzymają oni jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe oraz zostaną zwolnieni z obowiązku opłacenia składek za listopad 2020 r. – poinformowała. Przypomniała, że wnioski można składać wyłącznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Zwolnienia ze składek

Zwolnienie z płacenia składki ZUS obejmuje składki na należne za listopad 2020 r. ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Zwolnienie następuje na wniosek płatnika, który powinien zostać przekazany do ZUS do 31 stycznia br. Zwolnienie będzie przysługiwać, nawet jeśli składki za okres wskazany we wniosku zostały już opłacone. W takim przypadku po otrzymaniu informacji o zwolnieniu z opłacania składek płatnik może wystąpić z wnioskiem o ich zwrot. Nadpłata zostanie zwrócona, jeżeli płatnik nie ma zaległości w ZUS.

Warunki uzyskania pomocy

Aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania świadczeń, należy spełniać następujące warunki: prowadzić na dzień 30 września 2020 r. jeden z określonych rodzajów działalności, zgłosić do 30 czerwca podmiot jako płatnika składek, a także wykazać, że przychód uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy o co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym okresie rok wcześniej. Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r. (czyli 2 080,00 zł). Warunkiem jego otrzymania jest uzyskanie w październiku lub w listopadzie 2020 r. niższego o co najmniej 40 proc. przychodu z tej działalności w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r. Ponieważ wsparcie jest kierowane do konkretnych branż, konieczne jest załączenie do wniosku oświadczenia o rodzaju przeważającej działalności (PKD) oraz oświadczenia o spadku przychodów.

Źródło: PAP

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy