Plan polityki społecznej. KE przedstawiła program pokryzysowy

Artykuł
Fot. PAP/EPA/OLIVIER HOSLET

Komisja Europejska przedstawiła w czwartek plan polityki społecznej, który ma pomóc odbudować gospodarki krajów unijnych po obecnym kryzysie związanym z pandemią Covid-19. Założenia programu koncentrują się na wspieraniu zatrudnienia.

- Ożywienie gospodarcze w Europie musi być sprawiedliwe, a także sprzyjać włączeniu społecznemu i tworzeniu miejsc pracy. Dlatego Komisja proponuje ambitny program wdrażania Europejskiego filaru praw socjalnych i zachęca państwa członkowskie do aktywnego wspierania zatrudnienia na etapie odbudowy po kryzysie związanym z Covid-19. Chcemy w ten sposób podkreślić znaczenie stopniowego przechodzenia od polityki kryzysowej do polityki naprawy gospodarczej na rzecz naszych rynków pracy, które to przejście UE będzie wspierać za pośrednictwem wszystkich dostępnych źródeł finansowania, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)+ oraz Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) - oświadczył wiceprzewodniczący KE Valdis Dombrovskis.

Cele programu do 2030 roku to m.in. co najmniej 78 proc. zatrudnienie osób w wieku 20–64 lata; coroczne szkolenia co najmniej 60 proc. wszystkich osób dorosłych; zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym o co najmniej 15 mln.

Cele te mają być osiągnięte głównie dzięki przekwalifikowaniu zawodowemu i przesunięciu pracowników z sektorów upadających do sektorów rozwijających się, w szczególności cyfrowego i ekologicznego.

Źródło: PAP

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy