PE chce uznania zabójstwa prenatalnego za prawo człowieka. Petycja Ordo Iuris ws. narzucenia przez UE „praw reprodukcyjnych i seksualnych”

Artykuł
Głosowanie nad rezolucją w tej sprawie ma się odbyć 23 czerwca br.
Fot. Canva

Parlament Europejski chce narzucić wszystkim państwom członkowskim koncepcję „praw reprodukcyjnych i seksualnych” i uznania zabójstwa prenatalnego za prawo człowieka. Czyni to pomimo faktu, że Unia Europejska nie posiada żadnych kompetencji w zakresie polityki zdrowotnej. Raport na ten temat będzie głosowany 23 czerwca przez PE. Instytut Ordo Iuris przygotował międzynarodową petycję w tej sprawie, która została zaprezentowana podczas konferencji międzynarodowej koalicji „Stop raportowi Maticia”.

Zgodnie z unijnymi traktatami, kwestie polityki zdrowotnej należą do wyłącznej kompetencji państw członkowskich. Potwierdzają to art. 6 i art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Unia Europejska ma jedynie funkcje pomocnicze w tej sprawie i nie może dążyć do harmonizacji prawa w poszczególnych krajach. Wielokrotnie potwierdzała to sama Komisja Europejska.

Raport został przyjęty przez Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia Parlamentu Europejskiego 11 maja. Jego autorem jest chorwacki socjalista Predrag Fred Matić. Głosowanie nad rezolucją w tej sprawie ma się odbyć 23 czerwca br.

Instytut Ordo Iuris, wraz z koalicją organizacji z innych państw członkowskich UE, zdecydował się na przekazanie Parlamentowi Europejskiemu petycji w tej sprawie. W apelu podkreślony jest fakt, że chociaż rezolucje nie stanowią wiążącego prawa, to mogą być narzędziem nieuprawnionej presji na kraje członkowskie. Autorzy petycji domagają się przestrzegania przez Parlament Europejski unijnych traktatów.

- Zapraszamy do udziału w naszej inicjatywie wszystkie organizacje pozarządowe, liderów politycznych, przedstawicieli świata nauki i obywateli, którym leży na sercu ochrona fundamentalnych praw człowieka i przyszłość Europy. Nie można dopuścić do tego, by Unia bezprawnie rozszerzała swoje kompetencje i wykorzystywała swoje instytucje do narzucania państwom członkowskim radykalnych rozwiązań – komentuje Karolina Pawłowska, dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu Ordo Iuris.

 

Źródło: ekai.pl

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy