„Odpowiedź na problemy współczesności może być tylko solidarna”. Andrzej Duda na konferencji GLOBSEC

Artykuł
Prezydent Andrzej Duda podczas konferencji GLOBSEC
TV Republika

- Wszyscy mamy nadzieję, że pandemia się kończy. Żyjemy nadzieją, że ludzkość wyszła na ścieżkę powrotu do normalności, że wraz z pojawieniem się szczepionek skutecznie zarządzamy tym kryzysem. Jednak wciąż pozostaje otwarte pytanie, czy rzeczywiście tak jest? - mówił prezydent Andrzej Duda na konferencji GLOBSEC, która miała miejsce we wtorek w Bratysławie.

- Niewiele jest zjawisk na świecie, które miałyby tak powszechny charakter, jak epidemia SARS-CoV-2. Ten patogen zaatakował cały świat, uderzając nie tylko w zdrowie, ale również zachwiał społecznym poczuciem bezpieczeństwa i fundamentami światowej ekonomii. Żadne społeczeństwo i żadna gospodarka nie oparły się temu wirusowi – podkreślił polski prezydent i dodał, że jedyną odpowiedzią na ten kryzys „jest globalna solidarność. Żaden kraj nie może czuć się bezpiecznie, jeśli inne kraje wciąż zmagają się pandemią i jej skutkami” - podkreślił Andrzej Duda. Jego zdaniem szczególne znaczenie ma solidarność w kwestii szczepień.

Jak zaznaczył, obecnie – gdy wydaje się, że w naszym regionie, skutecznie udaje się zwalczać pandemię - „przywódcy muszą zadbać o dobro społeczeństw, wznieść się ponad partykularyzmy”.

Współpraca musi być oparta o fundamentalne wartości

- Musimy uniknąć nowych podziałów na lepszych i gorszych, biednych i bogatych, na zaszczepionych i niezaszczepionych. Celem jest współpraca oparta o fundamentalne wartości chrześcijańskie i humanistyczne – podkreślił Andrzej Duda.

Prezydent przypomniał, że współpraca ta musi również objąć zagrożenia, które istniały jeszcze przed pandemią, a które nie zniknęły. Wśród aktualnych zagrożeń wymienił rosyjski imperializm, który przejawia się coraz częstszymi ingerencjami w politykę sąsiadujących krajów, coraz bardziej powszechnym łamaniem praw na Białorusi, a także nierozwiązany kryzys migracyjny, związany z niestabilnością polityczną w Afryce Północnej, przede wszystkim w Libii. Odpowiedź na te wyzwania – jak zaznaczył prezydent – musi być solidarna.

- Istnieje droga, nie dla jednego państwa, lecz dla wspólnoty – podkreślił Andrzej Duda i wskazał na inicjatywę Trójmorza. „Głęboko wierzę w sens tej współpracy. Tylko silny gospodarczo i zintegrowany region jest w stanie uporać się z kryzysami” - zaznaczył prezydent.

Źródło: Portal TV Republika

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy