Niematerialne dziedzictwo kulturowe w czasie pandemii. Zobaczcie wyniki badań

Artykuł
Badanie prowadzone jest za pomocą kwestionariusza, zawierającego pytanie otwarte
pixabay.com/sasint-3639875

Od kwietnia 2020 roku UNESCO prowadzi badanie dotyczące wpływu pandemii na dziedzictwo kulturowe. Badanie internetowe skierowane jest do szerokiego grona interesariuszy niematerialnego dziedzictwa, a zwłaszcza do przedstawicieli tych państw członkowskich, które ratyfikowały Konwencję o Ochronie Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

Celem badań jest ukazanie, w jaki sposób pandemia wpłynęła na tzw. „żywe dziedzictwo”, za które uznaje się niematerialne dziedzictwo kulturowe. Badania są próbą odpowiedzi na pytanie czy niematerialne dziedzictwo kulturowe zostanie przekształcone, zmienione, a w jakim stopniu stanie się źródłem inspiracji dla społeczności, w trudnym czasie pandemii.

Badanie prowadzone jest za pomocą kwestionariusza, zawierającego pytanie otwarte – w którym respondenci zapisują pandemiczne doświadczenia związane z niematerialnym dziedzictwem.

W sierpniu 2020 r. opublikowano podsumowanie wyników, uzyskanych na podstawie 200 odpowiedzi nadesłanych z 70 krajów. 94% badanych wskazała, że pandemia miała wpływ na niematerialne dziedzictwo kulturowe. 59% badanych uznało, że obecnie wymagane są innowacyjne metody i środki przekazywania niematerialnego dziedzictwa z pokolenia na pokolenie. 26% wypowiedziało się o funkcji integracyjnej niematerialnego dziedzictwa dla społeczności, jaką może ono pełnić podczas pandemii. 

 

Źródło: nck.pl

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy