Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2020. Nowi laureaci

Artykuł
Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2020
pexels.com

Tegorocznymi laureatami Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej zostali profesorowie Jacek Radwan, Ewa Górecka, Krzysztof M. Górski i Romuald Schild.

Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej są przyznawane za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe. Wysokość nagrody wynosi 200 tys. zł.

Prezes FNP prof. Maciej Żylicz w swoim wystąpieniu podczas gali powiedział, że to ciekawość jest głównym elementem stymulującym rozwój nauki.

- Mimo to społeczeństwo polskie bardzo często wyraża swoją opinię, że z pieniędzy publicznych powinniśmy jedynie finansować badania, które mają bezpośrednie zastosowanie. Żeby zmienić sposób postrzegania nauki i zmienić to zdanie, które jest całkowicie błędne, my naukowcy powinniśmy uczestniczyć w etapie edukacji społeczeństwa. Ale żeby uczestniczyć, społeczeństwo musi mieć do nas zaufanie - stwierdził.

Powoływał się również na rozważania filozofa Kazimierza Twardowskiego, który był zdania, że każdy z naukowców może mieć swoje poglądy naukowe, ale uniwersytet nie jest miejscem ich eksponowania.

nkka_670.

Laureatką nagrody FNP w obszarze nauk chemicznych i o materiałach została prof. Ewa Górecka z Uniwersytetu Warszawskiego.

Prof. Górecka doceniona została za otrzymanie materiałów ciekłokrystalicznych o strukturze chiralnej zbudowanych z niechiralnych molekuł. Wyniki jej pionierskich badań mogą się przyczynić do powstania nowatorskich materiałów optycznych oraz urządzeń przechowujących informacje.

Nagrodę w obszarze nauk o życiu i o Ziemi otrzymał prof. Jacek Radwan z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doceniono go za wykazanie roli ewolucyjnego mechanizmu optymalizacji zmienności genetycznej w kształtowaniu odporności na patogeny i tolerowaniu własnych antygenów. 

Prof. Krzysztof M. Górski z Uniwersytetu Warszawskiego i NASA Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology (Caltech) otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2020 w obszarze nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich za opracowanie i wdrożenie metodologii analizy map promieniowania reliktowego, kluczowych dla poznania wczesnych etapów ewolucji Wszechświata.

Prof. Romuald Schild z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie otrzymał nagrodę w obszarze nauk humanistycznych i społecznych za wskazanie klimatycznych i środowiskowych uwarunkowań procesów społeczno-kulturowych w epoce kamienia na obszarach Afryki Północnej i Niżu Europejskiego.

Źródło: FNP

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy