Manifestacja Klubów Gazety Polskiej pod Trybunałem Konstytucyjnym. „Po stronie Polski”

Artykuł
Zapraszamy na manifestację „Po stronie Polski”
Fot:Twitter/Gazeta Polska

31 lipca o godz. 12 pod siedzibą Trybunału Konstytucyjnego odbędzie się manifestacja Klubów „Gazety Polskie”. Komentarza w tej sprawie udzielił Tomasz Sakiewicz.

- Kluby „Gazety Polskiej” mają w swoich celach wpisaną ochronę Polskiej niepodległości i tożsamości. Dzisiaj próbuje się tę niepodległość, kawałek po kawałku odbierać. I to zupełnie bezprawnymi decyzjami instytucji europejskich. Te instytucje narzucają swoją wolę krajom członkowskim. Łamią przy tym demokratyczny głos społeczeństwa- powiedział Tomasz Sakiewicz.

- Kluby chcą się temu zdecydowanie przeciwstawić. Chcą pokazać, że władza, która broni wolności Polski, będzie miała wsparcie. Bo zarówno władza, jak i kluby „Gazety Polskiej” są za ochroną konstytucji – kontynuował Sakiewicz.

- Mimo wakacji oraz trwającej pandemii koronawirusa, zdecydowano, że w pełnym reżimie sanitarnym, kluby spotkają się przy siedzibie Trybunału Konstytucyjnego. Chcą pokazać tam głos Polaków, którzy kochają wolność i niepodległość – powiedział dziennikarz.

W jakiej sprawie zbierze się TK?

Kilka dni później w Trybunale Konstytucyjnym odbędzie się posiedzenie w sprawie zgodności z Konstytucją RP wybranych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej. Przez wielu komentatorów — werdykt TK w tej sprawie rozstrzygnie kwestię — czy prawo Unii Europejskiej może stać ponad prawem krajowym. Posiedzenie zaplanowano na 3 sierpnia, jednak prawdopodobnie zostanie ono przełożone na inny termin.

- W lutym 2020 roku odbyła się manifestacja „Obrońmy naszą suwerenność”. Poparła ona decyzję rządu o reformie sądownictwa. Pod siedzibą TK zebrało się wówczas ok. 25 tys. osób - zakończył Tomasz Sakiewicz.

Stań po stronie Polski! W tej chwili toczy się decydujący bój o to, czy Polska będzie krajem niepodległym i demokratycznym, państwem suwerennym w swych decyzjach i stanowiącym o sobie czy może będą decydować urzędnicy z Berlina i Brukseli? Wszyscy, którym dobro Polski leży na sercu, stawmy się w samo południe 31 lipca w Warszawie przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w al. Szucha. Wyślij tego SMS do rodziny, krewnych i znajomych - STAŃ PO STRONIE POLSKI! 31.07 godz. 12 przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie - tak brzmi wiadomość SMS od Klubów „Gazety Polskiej”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Portal TV Republika

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy