MKiDN: Muzeum Książąt Czartoryskich nominowane do Europejskiej Nagrody Muzealnej Roku 2021

Artykuł
Muzeum nominowane do nagrody EMYA 2021
gov.pl

Europejskie Forum Muzeów ogłosiło nominacje do przyszłorocznej edycji EMYA (Europejskiej Nagrody Muzealnej Roku). Wśród nominowanych 27 instytucji muzealnych znalazły się dwie instytucje z Polski: Muzeum Książąt Czartoryskich oraz Muzeum Krakowa – oddział Thesaurus.

O nagrodzie

Nagroda EMYA przyznawana jest od 1977 roku przez Europejskie Forum Muzeów (European Museum Forum). Celem tego wyróżnienia jest dostrzeżenie najcenniejszych wydarzeń w europejskim sektorze muzealnym i zachęcenie do wprowadzania innowacji w muzeach.

Europejskie Forum Muzeów

Europejskie Forum Muzeów (EMF) to niezależna organizacja pozarządowa, zarejestrowana w Wielkiej Brytanii, której celem jest promowanie innowacji w muzealnictwie i zachęcanie do wymiany dobrych praktyk między muzeami w całej Europie. EMF działa pod auspicjami Rady Europy i prowadzi wiele projektów w obszarze kultury. Mając za sobą blisko czterdzieści lat doświadczeń, jest jedną z wiodących europejskich organizacji na rzecz rozwoju publicznej jakości muzeów w Europie.

Przedstawicielem EMF i promotorem konkursu EMYA w Polsce jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Lista muzeów nominowanych do nagrody EMYA 2021 https://europeanforum.museum/applications/nominations-2021/

Źródło: gov.pl

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy