Kina, teatry, filharmonie i opery wznawiają działalność. Popcornu jednak nie zamówimy

Artykuł
alevision.co/Unsplash

Od piątku kina, teatry, filharmonie i opery, a także domy i ośrodki kultury prowadzące działalność kinowo-teatralną i wystawienniczą otwierają się dla publiczności w rygorze sanitarnym.

Rygor zakłada, że instytucje kultury mogą udostępnić widzom lub słuchaczom połowę miejsc, czyli co drugie miejsce na widowni, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc trzeba zachować odległość przynajmniej 1,5 m między osobami. Palcówki muszą też dopilnować, aby widzowie lub słuchacze zakrywali usta i nosa oraz nie spożywali napojów lub posiłków.

Obowiązek zajmowania siedzenia co drugie miejsce oraz zachowania odległości 1,5 m między osobami nie dotyczy tych, którzy mają pod opieką dziecko poniżej 13. roku życia lub osobę wymagającą opieki, a także osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

Decyzja o otwarciu kin i instytucji kultury pozostaje w kompetencji osób zarządzających, w przypadku instytucji kultury – działających w uzgodnieniu z ich organizatorami/założycielami.

Źródło: PAP

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy