Fundacja Dorastaj z Nami wspiera ważną inicjatywę - Karta Praw Dziecka w Biznesie

Portal TV Republika 25-09-2023, 13:08
Artykuł
Materiały prasowe

W dniu 20 września bieżącego roku, Fundacja Dorastaj z Nami wraz z innymi organizacjami społecznymi i firmami podpisała Kartę Praw Dziecka w Biznesie. Dokument stanowi wyraz szacunku środowisk biznesowych i społecznych dla praw wszystkich dzieci i jest zobowiązaniem organizacji do ich ochrony.

Uroczyste podpisanie Karty Praw Dziecka w Biznesie odbyło się 20 września w Domu Innowacji Społecznych „Marzyciele i Rzemieślnicy” w Warszawie. Wśród sygnatariuszy znalazła się Fundacja Dorastaj z Nami, która jako organizacja wspierająca uczestniczyła bezpośrednio w pracach grupy roboczej.

Karta Praw Dziecka w Biznesie stanowi deklarację, w której środowiska biznesowe wyrażają uznanie dla praw dziecka i zobowiązują się do ich ochrony. Dokument został przygotowany i podpisany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu we współpracy z firmami i organizacjami społecznymi. Organizacje, które podpisują Kartę, wyrażają wolę tworzenia przyjaznych miejsc pracy dla rodziców, wspierania ich w godzeniu ról rodzica i pracownika, szanowania praw dzieci jako użytkowników produktów i usług oraz odbiorców przekazów marketingowych. Ponadto, zobowiązują się do prowadzenia odpowiedzialnej sprzedaży produktów i usług oraz wprowadzenia odpowiednich wymagań dla swoich dostawców, kontrahentów i partnerów biznesowych i społecznych. Karta Praw Dziecka w Biznesie jest istotnym głosem w debacie o ochronie dzieci w Polsce.

„Dla Fundacji Dorastaj z Nami ochrona praw dziecka i jego podmiotowości jest celem nadrzędnym. Nasi Podopieczni i ich dobro są dla nas najważniejsze. Towarzyszmy im przez cały okres ich dorastania, wspierając ich rozwój i dbając o ich bezpieczeństwo. Dlatego przyłączyliśmy się do inicjatywy powstania Karty Praw Dziecka w Biznesie i jako organizacja wspierająca braliśmy udział w pracach grupy roboczej, która współtworzyła ten dokument To dla nas kolejny krok w profesjonalizacji naszych działań i budowania standardów ochrony dzieci” – podsumowała wydarzenie Anna Kowalik-Mizgalska, Członkini zarządu Fundacji Dorastaj z Nami.

Fundacja Dorastaj z Nami na przestrzeni lat wypracowała szereg dobrych praktyk, którymi kieruje się w kontaktach z Podopiecznymi. Jedną z nich jest odpowiedzialne angażowanie dzieci w działania medialne Fundacji. Często są one głównymi bohaterami wystaw i kampanii społecznych organizowanych przez Fundację.

„Poprzez zapraszanie Podopiecznych wraz z bliskimi do udziału w naszych przedsięwzięciach uświadamiamy im cele naszych działań i staramy się, by byli przygotowani do pełnienia funkcji ambasadorów. Naszą główną zasadą podczas publikowania treści dotyczących niepełnoletnich Podopiecznych jest dbałość o kontekst, w jakim się oni pojawiają. Teraz planujemy pójść krok dalej i zacząć przygotowywać politykę ochrony praw dziecka w naszej organizacji. Naszym celem jest opracowanie zbioru zasad i standardów pomocnych w tworzeniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska, w którym dzieci będą mogły się rozwijać i bezpiecznie dorastać. Wdrożona polityka zapewni także doradcom edukacyjnym i pracownikom Fundacji wiedzę, jak postępować w przypadku naruszenia praw dziecka – w organizacji lub poza nią” – dodaje Magdalena Ząbek, Koordynatorka ds. Relacji z Podopiecznymi.

Nie bez znaczenia jest fakt, że Fundacja publikuje cyklicznie Raport Zrównoważonego Rozwoju Fundacji, w którym kompleksowo opisuje działania, zobowiązania oraz plany na przyszłość w kontekście zarządzania tematami ESG. 

„Codzienna praca z dziećmi pokazuje nam, jak ważną rolę w rozwoju młodych ludzi odgrywa otoczenie, w którym dorastają. Głęboko wierzymy, że organizacje społeczne wraz z partnerami biznesowymi mogą skutecznie działać na rzecz ochrony praw dzieci. Swoje praktyki i zobowiązania szczegółowo przedstawiamy w najnowszym Raporcie zrównoważonego rozwoju Fundacji Dorastaj z Nami, z którym można się zapoznać na stronie Fundacji Dorastaj z Nami pod adresem: https://dorastajznami.org/raport-zrownowazonego-rozwoju-2022” – podkreśla Marzena Kolczyńska, Manager ds. relacji z biznesem.

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej poświęconej inicjatywie: https://odpowiedzialnybiznes.pl/prawadziecka/

Źródło: Materiały prasowe

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy