CBOS: 32 proc. Polaków popiera rząd; 43 proc. jest mu przeciwna

Artykuł
Fot. PAP/Radek Pietruszka

32 proc. Polaków popiera rząd premiera Mateusza Morawieckiego, a 43 proc. jest mu przeciwna - wynika z sondażu CBOS. 39 proc. jest zadowolonych, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki, 48 proc. odnosi się do tego z dezaprobatą. 34 proc. dobrze ocenia politykę gospodarczą rządu, 54 proc. - źle.

Jak podkreśla CBOS, do zwolenników rządu w lutym nadal należy 32 proc. ankietowanych; o 3 punkty procentowe przybyło natomiast jego przeciwników (z 40 proc. do 43 proc.). Niezmiennie 22 proc. wyraża obojętność wobec obecnego rządu.

Zwolennikami obecnego rządu często są starsi Polacy (56 proc. wśród osób powyżej 65 roku życia wobec 10 proc. wśród najmłodszych badanych), o dochodach per capita w przedziale od 1000 zł do 1499 zł (50 proc.), osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym (47 proc.) i zasadniczym zawodowym (45 proc.) oraz mieszkańcy wsi (40 proc.

Spośród grup społeczno - zawodowych gabinet Mateusza Morawieckiego najczęściej popierają emeryci (55 proc.), renciści (50 proc.) oraz rolnicy (40 proc.).

Jak podkreśla CBOS, na stosunek do rządu silnie oddziałują kwestie światopoglądowe: jego zwolenników spotykamy najczęściej wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski i Porozumienia (91 proc.), osób uczestniczących częściej w praktykach religijnych (75 proc. wśród praktykujących kilka razy w tygodniu wobec 15 proc. wśród w ogóle niepraktykujących), a także utożsamiających się z poglądami prawicowymi (64 proc.).

CBOS podkreśla, że realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych. 

Źródło: PAP

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy