Szczepimy się: Rejestracja na szczepienia dla nauczycieli i innych pracowników oświaty oraz żłobków jeszcze tylko dziś

Artykuł
ThisisEngineering RAEng/Unsplash

8 lutego rozpoczęła się rejestracja na szczepienia dla nauczycieli, pracowników oświaty oraz żłobków. Zapisy potrwają do do końca dnia. 12 lutego ruszą szczepienia.

Proces jest bardzo prosty. Wystarczy zgłosić chęć zaszczepienia się do dyrektora swojej szkoły lub placówki. Nie trzeba wypełniać dodatkowych dokumentów zgłoszeniowych, dzwonić na infolinię, czy wysyłać SMS. Osoby zatrudnione w kilku placówkach, zgłaszają chęć zaszczepienia się tylko w jednej z nich

Dyrektor zgłasza chętnych na szczepienie za pomocą specjalnego formularza.

Również wśród nauczycieli obowiązuje kolejność szczepień. W pierwszej grupie będą mogli się zaszczepić:

- nauczyciele wychowania przedszkolnego,

- pracownicy żłobków, klubów dziecięcych, placówek pieczy zastępczej oraz

dziennych opiekunów (kadra pedagogiczna),

- osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela,

- osoby zatrudnione na stanowisku pomoc wychowawcy,

- nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic,

nauczyciele bibliotekarze, specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej),

- nauczyciele szkół i placówek specjalnych,

- nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu,

- pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych,

- kadra kierownicza pedagogiczna wymienionych szkół i placówek.

Do zgłoszenia pracowników na szczepienie niezbędny będzie dyrektorowi System Informacji Oświatowej. W Strefie pracownika otrzyma formularz zgłaszania nauczycieli i pozostałych pracowników, którzy w pierwszej kolejności będą mogli zostać zaszczepieni. W systemie są też szczegółowe instrukcje wypełnienia formularza, przygotowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Formularz należy wypełnić jeszcze dziś!

Źródło: CIR

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy