Prof. Bogdan Chazan został dyrektorem medycznym Mater Care International

Artykuł

Mater Care International poinformowała o mianowaniu prof. Bogdana Chazana na nowego dyrektora medycznego organizacji.

O decyzji o powołaniu zasłużonego w obronie życia polskiego lekarza MCI poinformowała na swoim profilu na Facebooku.

MCI jest międzynarodową grupą zrzeszającą katolickich położników i ginekologów, która – jak informuje na swojej stronie internetowej - przyjęła uprzywilejowaną opcję dla matek i dzieci. Misją organizacji jest prowadzenie pracy zgodnie z encykliką „Evangelium Vitae” „poprzez poprawienie życia i zdrowia matek i dzieci, zarówno tych narodzonych, jak i nienarodzonych poprzez nowe inicjatywy służby, szkolenia, badania oraz wsparcia pomyślane tak, aby zredukować tragiczne poziomy liczby aborcji na całym świecie oraz śmiertelności okołoporodowej, zachorowalności w krajach rozwijających się”.

Prof. Bogdan Chazan w latach 1991-2010 był członkiem Rady Naukowej Instytutu Matki i Dziecka, Rady Naukowej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi - w latach 2004-2008 roku, Rady Naukowej Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - w latach 2008-2011, Rady Programowej przy Rzeczniku Praw Dziecka - w latach 2007-2010, Komisji Antydopingowej przy Ministrze Sportu - w latach 2006-2009.

W kwietniu 2004 roku został powołany na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora Szpitala Położniczo – Ginekologicznego im. Św. Rodziny w Warszawie. Dwa lata później został dyrektorem tej placówki. Poprawił organizację pracy Szpitala, w którym zmieniono podejście do pacjentek i ich rodzin. Spowodowało to sukcesywne trzykrotne zwiększenie liczby rodzących w Szpitalu kobiet. W latach 2004 – 2008 zwiększyła się ona dwukrotnie. Dzięki wsparciu Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy zmodernizowano Blok Porodowy z salą do cięć cesarskich. Przygotowano pomieszczenia dla Szkoły Rodzenia. Oddano do użytku nowy Oddział Rekonwalescencji i Leczenia Noworodków. Zmodernizowano około trzech czwartych powierzchni szpitala w tym Oddział Ginekologii, dużą część Oddziału Położnictwa. Otwarto nowe oddziały: Chirurgii Onkologicznej i Pediatrii.

Poprawiła się w Szpitalu jakość opieki medycznej - uzyskał certyfikat ISO potwierdzający wysoką jakość usług medycznych. Szpital uzyskał też tytuł WHO i UNICEF „Szpital Przyjazny Dziecku”.

W 2014 r. prof. Chazan został zwolniony ze Szpitala Położniczo – Ginekologicznego im. Św. Rodziny w Warszawie. Decyzję podjęła ówczesna prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, powołując się na wyniki kontroli ratusza we wspomnianej placówce. Koronnym zarzutem było, iż prof. Chazan, powołując się na klauzulę sumienia odmówił wykonania w szpitalu aborcji, mimo że były do tego wskazania medyczne ze względu na wady płodu. Nie wskazał też pacjentce innego lekarza lub placówki, gdzie można tej aborcji dokonać, ale polecił hospicjum. W rzeczywistości Bogdan Chazan działał w niniejszej sprawie jako lekarz konsultujący przypadek pacjentki, zatem wyrażona przezeń odmowa nie miała wpływu na realizację praw pacjentki przez strukturę organizacyjną szpitala.

Źródło: media

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy